Huyện Thường Tín đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ sát với điều kiện, tình hình thực tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, thành lập đoàn kiểm tra, thực thi công vụ. Trong 9 tháng đầu năm 2023, đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 17 xã, thị trấn và phối hợp với Đoàn kiểm tra của Huyện ủy kiểm tra tại 2 xã và 1 cơ quan chuyên môn.

Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, thực hiện công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện. Thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính để tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Qua kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thời gian qua, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm tỷ lệ ngày càng cao.

Huyện Thường Tín đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Thời gian qua, huyện Thường Tín đã triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ sát với điều kiện, tình hình thực tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân.

Thông qua việc thực hiện mô hình một cửa hiện đại, thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn, số lượng công việc được giải quyết nhiều hơn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ tra cứu, tìm hiểu để thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được tăng cường; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí hợp lý, đảm bảo đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân.

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2023, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận tổng số 4.015 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ thủ thục hành chính do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng và trước hẹn là 3.799/3.799 hồ sơ, đạt 100%, không có hồ sơ trễ hẹn. Riêng thủ tục giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND các xã là: 31.456/31.456 hồ sơ, đạt 100%.

Trong thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình của Thành ủy và của Huyện ủy về đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại.

 

K.Tiến