Huyện Ứng Hòa tổ chức diễn tập thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ

Trong 2 ngày 28 và 29/9, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Minh Đức (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Với đề mục: “Chuyển Lực lượng vũ trang của xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng – an ninh; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ”, cuộc diễn tập của xã Minh Đức được thực hiện gồm 3 giai đoạn; 6 vấn đề huấn luyện; 15 nội dung.
Huyện Ứng Hòa tổ chức diễn tập thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ
Các lực lượng tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022

Trong đó phần vận hành cơ chế thực hiện 14 nội dung, 11 hội nghị và 3 video clip. Phần thực binh: Trung đội dân quân cơ động xã phối hợp với các lực lượng thực hành đánh địch cơ động, tiến công vào địa bàn.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, nội dung diễn tập được các lực lượng triển khai nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cuộc họp, hội nghị diễn ra đúng nội dung, sát với từng giai đoạn, phát huy vai trò “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; các ban, ngành đoàn thể làm công tác tham mưu; cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt” trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh địa phương.

Huyện Ứng Hòa tổ chức diễn tập thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Kết thúc diễn tập, Ủy ban nhân dân huyện Ứng hòa đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Ủy ban nhân dân xã Minh Đức cũng đã biểu dương khen thưởng cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Minh Phương