Huyện ủy Thanh Trì triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy

 Huyện ủy Thanh Trì vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Huyện ủy Thanh Trì triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy
Toàn cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU. Coi kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị là một trong những căn cứ quan trọng trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên hàng năm. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm.

Huyện ủy cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn việc thực hiện các Quy định với công tác kiểm điểm hàng năm và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Công tác cán bộ được chọn là khâu đột phá với nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ huyện và các xã, thị trấn hiện nay đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng.

Cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên. Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện 192 cuộc kiểm tra, 203 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng quy chế làm việc và công tác bố trí cán bộ sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025.

Về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, trong kỳ báo cáo, toàn huyện đã giải quyết 7.516 đơn, đạt tỷ lệ 97,8%. Còn 169 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản được thực hiện nghiêm túc.

Huyện ủy Thanh Trì triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy
Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức ký bàn giao hồ sơ số hóa các thửa đất do ủy ban nhân dân xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở về triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng và chính quyền cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành Thành phố tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời tăng cường vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở.

Tại hội nghị, Huyện ủy Thanh Trì đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU; 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức ký bàn giao hồ sơ số hóa các thửa đất do ủy ban nhân dân xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/huyen-uy-thanh-tri-trien-khai-hieu-qua-nghi-quyet-so-15-cua-ban-thuong-vu-thanh-uy-145319.html