Khẩn trương đưa nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, ngày 22/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung triển khai thực hiện khẩn trương, đảm bảo các nghị quyết của HĐND Thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 7 Nghị quyết để kịp thời quyết định các nội dung, cơ chế, chính sách, giải pháp quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Gồm: Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố; Quyết nghị một số nội dung hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại quận Thanh Xuân ngày 12/9/2023; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố; các nội dung liên quan đến triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023; Đề án thành lập quận Gia Lâm và các nội dung quan trọng khác.

Khẩn trương đưa nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội vào cuộc sống
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Thành phố, với quan điểm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể; đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết. Công tác phòng chống cháy, nổ là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, UBND Thành phố, các cấp, các ngành Thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành uỷ, Nghị quyết của HĐND Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, trong đó tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh đó, có kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai, thực hiện; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để hạn chế mức thấp nhất các nguy cơ để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn Thành phố.

“HĐND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp, người dân tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kiến thức, kỹ năng cần thiết để chung tay cùng Thành phố trong công tác phòng tác phòng, chống cháy nổ, góp phần đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô cũng như đảm bảo sự an toàn, tính mạng, tài sản của mỗi gia đình”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội
Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội

Về tiến độ triển khai Kế hoạch đầu tư công của Hà Nội, tại kỳ họp 13, HĐND Thành phố đã quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương nhiều dự án quan trọng, thuộc các lĩnh vực y tế, văn hoá, hạ tầng giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, thủy lợi, môi trường, công viên, vườn hoa…

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đây là những dự án cấp thiết, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội các địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô. Trong đó có rất nhiều dự án các đại biểu HĐND Thành phố đã chất vấn trong các kỳ và UBND Thành phố cũng như các sở, ngành đã rất cố gắng để đưa vào nội dung trình tại kỳ họp này.

Theo báo cáo của UBND Thành phố, kết quả giải ngân đầu tư công toàn Thành phố đến nay còn chậm, trong khi khối lượng các công trình, dự án là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện. “HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn; tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.

Về chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND Thành phố tiếp tục hoàn thiện Đề án, xây dựng kế hoạch chi tiết, có lộ trình cụ thể và phân công rõ nhiệm vụ, để sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/khan-truong-dua-nghi-quyet-cua-hdnd-thanh-pho-ha-noi-vao-cuoc-song-160611.html