Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề – kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 18 Nghị quyết để kịp thời quyết định các nội dung, cơ chế, chính sách, giải pháp quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Cụ thể: Nghị quyết thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố;

Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024; bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục của Thành phố từ năm học 2023 – 2024; quy định mức thu học phí, quy định danh mục, mức thu, cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố; quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới…

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND Thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó lưu ý một số nội dung như: Về quy hoạch Thủ đô, trên cơ sở nội dung Nghị quyết đã được HĐND Thành phố thông qua, đề nghị UBND Thành phố khẩn trương tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện nội dung Quy hoạch để Ban Thường vụ Thành uỷ báo cáo với Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ báo cáo với Quốc hội đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo các quy định.

Về Kế hoạch đầu tư công của Thành phố, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố; phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án quan trọng về các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hoá, thoát nước, xử lý nước thải, giao thông, hạ tầng kỹ thuật tái định cư… Đây là những dự án cấp thiết, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội các địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô.

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ, năm 2023, toàn Thành phố đã giải ngân kế hoạch đầu tư công là 54.413 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch Thành phố giao và 115,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao – là năm có kế hoạch vốn lớn và kết quả giải ngân tốt trong các năm gần đây.

Phát huy kết quả đó, năm 2024, kế hoạch đầu tư công của Thành phố khoảng 81.033 tỷ đồng, tăng hơn 72,3% so với kế hoạch đầu năm 2023; khối lượng các công trình, dự án là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, UBND Thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát, thống kê phân loại rõ số lượng dự án đã phê duyệt chủ trương, đã phê duyệt dự án, khởi công; đánh giá tiến độ thực hiện của từng dự án; xác định cụ thể nguyên nhân chậm triển khai trong từng khâu và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Đối với các dự án không có khả năng triển khai, kiên quyết cắt giảm để bố trí nguồn lực cho các dự án có tính khả thi cao, dự án trọng điểm, dự án cấp bách, giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; kế hoạch đầu tư các lĩnh vực và việc xây dựng nông thôn mới cũng như đồng bào dân tộc thiểu số; đường sắt đô thị; công viên, vườn hoa, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; các chương trình cấp nước sạch, xử lý rác thải, nước thải, thoát nước, bảo vệ môi trường…

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng thông tin, về công tác nhân sự, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã quyết nghị miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND Thành phố và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với đồng chí Trần Thị Nhị Hà – Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế mới được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Cường và bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố đối với đồng chí Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do kiện toàn công tác cán bộ.

“HĐND Thành phố tin tưởng và mong muốn các đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

P.Ngân