Khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội

Chiều 28/9, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm triển khai, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn quận Đống Đa”.

Tại Hội nghị, từ thực tiễn công tác, các đại biểu đã tham luận trao đổi kinh nghiệm trong việc nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn quận. Nội dung tham luận đa dạng, tập trung vào hai nhiệm vụ chính là góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị – xã hội, đề cao sự góp ý của cá nhân, cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động và nhân dân.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận là chủ thể chủ trì việc góp ý đã phát huy được vai trò, trách nhiệm tham mưu phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quy định của Trung ương. Hội Cựu chiến binh nhấn mạnh sự tăng cường, góp ý về phẩm chất chính trị, trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, mong muốn có nhiều thông tin về kế hoạch, chủ trương của quận để đông đảo nhân dân tham gia góp ý.

Khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội đồng nhân dân (HĐND) quận đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 2 phường trao đổi nâng cao chất lượng hội nghị đối thoại trực tiếp và tăng cường tiếp nhận, tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý. Đặc biệt là 3 ý kiến phát biểu của MTTQ, Ban Thanh tra Nhân dân, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố phường đã nêu bật kinh nghiệm trong nâng cao, chất lượng, nội dung, phương pháp góp ý, giải quyết các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, vận hành quản lý nhà chung cư…

Từ báo cáo của Quận ủy cũng như các tham luận của đại biểu có thể khẳng định Quyết định số 218-QĐ/TW được Ban thường vụ Quận ủy Đống Đa xác định là chủ trương lớn của Đảng, của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên. Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn quận thực hiện nghiêm túc công tác góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền phù hợp đặc điểm, tình hình của quận.

Theo đó, kết quả ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên rõ rệt; vị trí và vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng được khẳng định.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới phương thức hoạt động, việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chủ động triển khai với nhiều hình thức như: Góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt ở tổ dân phố; qua tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân…

Khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Trong 10 năm qua, toàn quận đã tổ chức 314 cuộc đối thoại trực tiếp (giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân; giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với nhân dân). Tại các hội nghị, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đã tham gia phát biểu ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay. Đồng thời, góp ý, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở đưa ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp thực tiễn, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Sau 10 năm thực hiện Quyết định, cơ bản các cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường đã từng bước đưa công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hoạt động nề nếp, thường xuyên, ngày càng đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý, đảm bảo đúng theo quy định, công khai, dân chủ, phân công rõ người, rõ việc, rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, nhờ đó, đã tạo niềm tin trong nhân dân với Đảng, chính quyền quận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Anh Cường khẳng định, các góp ý trao đổi tại Hội nghị toạ đàm thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm, đánh giá kết quả đạt được kinh nghiệm trong thực tiễn, gắn với các nội dung cần quan tâm tại địa phương. Chỉ ra những hạn chế và bài học kinh nghiệm cho thời gian tới.

Nhấn mạnh trong thời gian tới, có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Nguyễn Anh Cường đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội từ quận đến phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 218-QĐ/TW; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc cung cấp thông tin; đổi mới các hình thức tiếp xúc, đối thoại với Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân; tăng cường đối thoại với nhân dân trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực nhằm giải quyết kịp thời nắm bắt, tiếp thu các ý kiến góp ý, tháo gỡ những vấn đề nổi lên, các khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với HĐND quận trong tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh tiếp xúc cử tri chuyên đề; phối hợp trong công tác giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của MTTQ, cử tri và nhân dân.

Trần Vũ