Khẳng định vị thế, nâng tầm hoạt động

Quản lý 290 Công đoàn cơ sở, với 15.959 đoàn viên, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức và tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, về người lao động, qua đó thực hiện tốt mọi mặt công tác, mọi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ bảo vệ quyền lợi…

Ông Nguyễn Đức Thể – Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, xác định việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn nên thời gian qua, LĐLĐ huyện đã tập trung thực hiện tốt chức năng này, đưa các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, hàng năm, LĐLĐ huyện đều phân công cán bộ chuyên trách bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn, đề xuất và tổ chức ký kết các chương trình phối hợp, các cam kết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Hàng năm, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện ban hành kế hoạch liên tịch về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động với tỷ lệ cao. Mỗi năm, 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, và 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động với chất lượng đảm bảo, qua đó giúp phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Khẳng định vị thế, nâng tầm hoạt động
LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid -19 trong thời điểm đợt dịch Covid – 19 lần thứ 4 bùng phát.

LĐLĐ huyện đã thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2021-2022 của LĐLĐ Thành phố”, đồng thời nhằm củng cố thêm cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi người lao động, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn xây dựng, đăng ký nội quy lao động, thực hiện lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ đồng thời tích cực hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn ký mới Thỏa ước lao động tập thể; chấm điểm, phân loại Thỏa ước lao động tập thể gửi LĐLĐ Thành phố.

Ngoài ra, công tác phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động tại doanh nghiệp, việc tổ chức đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động cũng được LĐLĐ huyện quan tâm.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Đức Thể – Công đoàn từ huyện đến cơ sở luôn nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của CNVCLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Khi có vướng mắc phát sinh, tổ chức Công đoàn đã khẩn trương tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, kịp thời giải quyết những bức xúc của người lao động nên không để tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể xảy ra trên địa bàn.

…Đến chăm lo đời sống người lao động

Cùng với bảo vệ quyền lợi, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động thường xuyên được các cấp Công đoàn của Huyện quan tâm thông qua việc tổ chức các hoạt động ý nghĩa như chương trình “Tết Sum vầy”, các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, vận động ủng hộ và tổ chức hoạt động Quỹ xã hội, xây sửa “Mái ấm Công đoàn”… qua đó giúp đỡ hàng trăm tập thể và hàng ngàn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Trong 2 năm qua dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng lớnđời sống của đoàn viên, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nội dung, nhiệm vụ nhằm hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

LĐLĐ huyện đã tổ chức 12 “Chuyến xe siêu thị không đồng” chuyển 852 “Túi An sinh Công đoàn” đến tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Các cấp Công đoàn của Huyện đã hỗ trợ cho gần 10.000 lượt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền trên 5 tỷ đồng, vận động 96 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ 3,1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch, qua đó góp phần cùng huyện Gia Lâm kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19.

Không dừng lại ở chăm lo đời sống vật chất, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCLĐ. LĐLĐ huyện đã đề nghị với LĐLĐ Thành phố xây dựng 6 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và địa phương, đơn vị, qua đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người lao động.

Tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

Cùng với thực hiện tốt chức năng cốt lõi như trên, thời gian qua, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng làm tốt những mặt công tác quan trọng khác như: Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; công tác nữ công, tài chính, kiểm tra giám sát Công đoàn… Trong đó, tổ chức Công đoàn từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động đi vào nền nếp. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao cho. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ huyện đã tuyên truyền vận động thành lập được 18/25 Công đoàn cơ sở (đạt 72% kế hoạch), kết nạp mới 690/766 đoàn viên (đạt 90% kế hoạch).

Với công tác thi đua, hằng năm các cấp Công đoàn của huyện đều tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước điển hình như: Phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, “Người tốt, việc tốt”, “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”… được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tham gia. Qua các phong trào thi đua,đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất. Đã có hàng vạn đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho Nhà nước và xã hội; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, có sức lan toả trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

Ông Nguyễn Đức Thể cho biết, phát huy những thành quả đã đạt được, thời gian tới, LĐLĐ huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tăng cường vận động, thuyết phục để người lao động nâng cao hiểu biết, tự nguyện tham gia, thành lập, xây dựng tổ chức Công đoàn ở cơ sở. LĐLĐ huyện sẽ triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, trong đó tập trung nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn theo phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động. Tổ chức Công đoàn huyện sẽ thường xuyên hướng về cơ sở, sâu sát, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, lấy đó làm căn cứ triển khai khác hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho họ.

Đồng thời, tổ chức Công đoàn huyện cũng sẽ thường xuyên, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động, từ đó xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp, để thực sự khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn với người lao động và toàn xã hội./.

Ngọc Tú