Khẩu hiệu truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 tại Hà Nội

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp, thành phố Hà Nội đã xác định 17 khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Qua đó nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật trên địa bàn Thành phố, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam của Hà Nội năm nay là: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2022, các ngành, các cấp thành phố Hà Nội đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Khẩu hiệu truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 tại Hà Nội
Đoàn Luật sư Hà Nội tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp, thành phố Hà Nội đã xác định 17 khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, cụ thể:

1. Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

3. Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

5. Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

6. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

7. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

8. Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

9. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

10. Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

11. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội.

12. Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô.

13. Thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

14. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn.

15. Quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

16. Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

17. Nhân dân Thủ đô quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường Thủ đô xanh – sạch – đẹp.

UBND Thành phố yêu cầu, trong đợt cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động tọa đàm, giao lưu, đối thoại chính sách – pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí… cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức treo băng rôn, pa-no, áp phích tại những tuyến đường chính, các phố trung tâm, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng để truyền thông, phổ biến rộng rãi về Ngày pháp luật Việt Nam. Xây dựng banner hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên Cổng/Trang Thông tin điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt cao điểm từ nay đến hết tháng 11/2022, trọng tâm bắt đầu từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022.

 

H.L