Khi người dân tin Đảng

“Đảng với dân như cá với nước”. Một khi Đảng vì dân, dân ngày càng tin Đảng thì “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Tổ quốc trường tồn, đất nước phồn vinh.

Khi người dân tin Đảng
Ảnh minh họa.

Vừa qua, có dịp lên Lào Cai, ghé vào nhà một bác hưu trí, từng là bộ đội tuyến “lửa” miền Trung ở huyện Văn Bàn. Bên ấm trà nóng, bác hồ hởi nói, giờ quê hương khác lắm. Điện – đường – trường – trạm vào tận thôn, bản; xe chạy bon bon. Con em đồng bào dân tộc hăng hái đi học mong về sau kiếm kế mưu sinh tốt hơn, nên chẳng cần phải vận động như trước. Đặc biệt, bà con rất phấn khởi, đồng tình, tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bác còn nhấn mạnh, không chỉ tin tưởng, ủng hộ mà thực sự hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng đã xuống đến tận thôn làng. Như để chứng minh, bác chỉ tay ra cung đường nhựa trước nhà, các anh thấy, trước làm đường, nhựa rải mỏng lắm, từ ngày “lò” chống tham nhũng “nóng rực”, đến cái nền đường đổ nhựa cũng dày cộm… thi công thế này hỏng sao được… “Hiệu quả, sức lan tỏa của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là đây chứ đâu”, bác nhấn mạnh.

Nghe bác tâm sự, chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Nhớ lại khi cả dân tộc đang trong màn đêm nô lệ, chịu cảnh “một cổ hai tròng”, hết ách thống trị của thực dân Pháp lại bị cường hào đè đầu… Để tiến hành giải phóng dân tộc, Đảng ta đã đề ra chủ trương “đánh đuổi thực dân, đế quốc giải phóng dân tộc; đánh đổ phong kiến, người cày có ruộng”. Nghe theo lời hiệu triệu của Đảng, cả triệu người đã nhất tề đứng lên theo Việt Minh làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất.

Đất nước được độc lập sau hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ, người nông dân có ruộng đất làm kế sinh nhai. Cũng từ đó, mỗi chủ trương, đường lối của Đảng đều gắn liền với lợi ích dân tộc và nhân dân. Điều này đã tạo nên sức mạnh vô địch để dân tộc ta làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước; làm nên những chiến tích trong trận chiến chống đói nghèo, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, cùng với công cuộc đổi mới, do buông lỏng công tác quản lý kèm một số cơ chế, chính sách chưa bắt kịp với “hơi thở” kinh tế thị trường nên đã nảy sinh vấn nạn tham nhũng, thất thoát. Đặc biệt tham nhũng trong lĩnh vực đất đai… khiến có thời điểm người dân cảm thấy nao núng.

Thấu hiểu lòng dân, quyết tâm làm trong sạch Đảng để Đảng ta xứng đáng là Đảng cầm quyền, Đảng của dân tộc Việt Nam, nên thời gian qua Đảng đã tích cực triển khai chiến dịch xây dựng – chỉnh đốn Đảng, trong đó đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đến nay công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực và sẽ còn tiếp tục không ngừng nghỉ. Với quan điểm “không có vùng cấm”, có nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cao cấp bị xử lý vì sai phạm càng tạo nên niềm tin trong nhân dân đối với Đảng cầm quyền.

Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Dễ vạn lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Một khi Đảng vì dân, dân tin Đảng thì chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh vô địch không gì lay chuyển nổi.

Hà Lê
https://laodongthudo.vn/khi-nguoi-dan-tin-dang-156849.html