Khoảng 85% người dân Hà Nội được quản lý sức khỏe

 Hiện nay, tổng số giường bệnh của thành phố Hà Nội là khoảng 30.972 giường bệnh, đạt 36,44 giường bệnh/vạn dân, vượt chỉ tiêu được giao (với quy mô dân số hiện nay khoảng 8,5 triệu người). Hà Nội hiện có 488/579 (đạt 84,3%) xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Bộ tiêu chí quốc gia. Tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đạt khoảng 85%.

Ngày 29/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì Đoàn giám sát số 03 của Thành ủy, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.
Khoảng 85% dân số Hà Nội được quản lý sức khỏe
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy đã được Sở Y tế chỉ đạo triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tác động lan tỏa, khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Chương trình. Đến nay, đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 7/9 chỉ tiêu kế hoạch theo nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, hiện tổng số giường bệnh của Thành phố là khoảng 30.972 giường bệnh, đạt 36,44 giường bệnh/vạn dân, vượt chỉ tiêu được giao (với quy mô dân số hiện nay khoảng 8,5 triệu người). Sở đang triển khai 40 dự án đầu tư công theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND, ngày 8/4/2022, của HĐND thành phố Hà Nội, gồm: 26 dự án do Sở Y tế lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trong đó, có 19 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, Sở Y tế đang phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo; 14 dự án UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho UBND cấp huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương.

Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân hiện nay đạt 16,6 bác sĩ/vạn dân (với dân số Hà Nội ước tính khoảng 8,5 triệu dân), vượt chỉ tiêu được giao. Hà Nội hiện có 488/579 (đạt 84,3%) xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Bộ tiêu chí quốc gia. Tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đạt khoảng 85%.

Năm 2023, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 88,7%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 90,3%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất: 90%; mức sinh thay thế đạt 2,1 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; tuổi thọ bình quân đạt 76,1 tuổi. Các chỉ tiêu này hiện đã hoàn thành theo tiến độ được giao tại Kế hoạch 207/KH-UBND. Năm 2023, tỷ lệ suy dinh dưỡng, nhẹ cân trẻ dưới 5 tuổi của 30 đơn vị: 6,8% (kế hoạch là 6,9%), 30/30 quận, huyện, thị xã đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành Y tế Thủ đô, nhất là thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 08-CTr/TU.

Đồng tình với một số hạn chế trong báo cáo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, hạn chế lớn nhất là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự quyết liệt trong tham mưu, đề xuất các chính sách, cơ chế cho ngành còn ở mức độ nhất định.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu Sở Y tế hoàn thiện lại báo cáo, trong đó, ngoài 9 nhiệm vụ, cần bổ sung thêm các nhiệm vụ, chỉ tiêu; các số liệu cần có sự so sánh với trước khi có Chương trình và so sánh trên phạm vi cả nước, khu vực, từ đó, phân tích làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế, cần mạnh dạn đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách. Cùng với đó, Sở Y tế, chính quyền cần kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở trực thuộc.

Khoảng 85% dân số Hà Nội được quản lý sức khỏe
Quang cảnh cuộc làm việc.

Về lâu dài, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị cần rà soát lại quy hoạch mạng lưới y tế, ngành y tế, cập nhật với quy hoạch sắp được thông qua để đảm bảo sự bao phủ, bao trùm, sự đồng đều, mang tính dự báo, tạo sự hấp dẫn để cải thiện môi trường đầu tư với lĩnh vực y tế.

Đối với những vấn đề mang tính phổ quát của các đô thị lớn, đề nghị phải nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn để tham mưu cho Thành phố. Có thể tập trung đề xuất những đề tài, được tiếp cận dưới những nghiên cứu sâu theo phương thức đặt hàng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý, ngành Y tế cần quan tâm đến các nhóm nội dung về: Y tế học đường, sức khỏe học đường, tầm vóc học đường; người cao tuổi; y tế cơ sở; bác sĩ gia đình.

Ngoài ra, cần quan tâm tập trung triển khai Đề án về nguồn nhân lực; mạnh dạn tham mưu về chính sách, nhất là sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực, nhất là vấn đề tự chủ, cơ chế huy động nguồn lực cơ sở y tế Trung ương để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Hà Nội, tạo nên thương hiệu của Y tế Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn, Sở Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất những vấn đề lớn mang tính chất trước mắt cũng như lâu dài; tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Thủ đô.

Hoàng Phúc