Khơi dậy đam mê, sức sáng tạo trong lao động

Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng hiện đang quản lý 19 Tổ Công đoàn với 393 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ).

Thời gian qua, phong trào thi đua trong Công đoàn cơ quan UBND quận được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Sửa đổi lề lối làm việc” được 19/19 Tổ Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả, khơi dậy niềm đam mê, sức sáng tạo của đội ngũ CBCCVC, NLĐ trong lao động, học tập và công tác.

Với mục tiêu “Tham mưu tốt, phục vụ tốt, chất lượng và hiệu quả công việc tốt; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động đoàn thể vững mạnh”, Công đoàn cơ quan UBND quận đã cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng những hoạt động, việc làm cụ thể để CBCCVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị.

Kết quả, trong 2 năm 2022, 2023, Công đoàn cơ quan UBND quận có 89 sáng kiến, sáng tạo cấp Thành phố và cấp quận. 16 sáng kiến, sáng tạo được đề nghị làm hồ sơ khen thưởng; 7 sáng kiến, sáng tạo được cấp Thành phố công nhận; một số sáng kiến, sáng tạo nổi bật được cấp Thành phố đánh giá cao. Nhiều sáng kiến, sáng tạo, đề tài khoa học, giải pháp hiệu quả, thiết thực của CBCCVC, NLĐ được quận công nhận, triển khai, áp dụng ở cơ sở; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Khơi dậy đam mê, sức sáng tạo trong lao động
Cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” của UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện mô hình sáng kiến Ngày thứ tư “tốc ký”.

Điển hình như phong trào thi đua xây dựng người CBCCVC, NLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4, khóa XI, XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phong trào thi đua được mở rộng, đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC, NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; từng bước xây dựng hình ảnh người CBCCVC, NLĐ chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

Phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được CBCCVC, NLĐ tích cực hưởng ứng. 100% đoàn viên phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đưa phong trào tự học, tự nghiên cứu, tự sửa đổi lề lối làm việc, trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Hằng năm, trên 97% nữ CBCCVC, NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và trên 98% gia đình nữ CBCCVC, NLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Cùng với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các phòng ban, đơn vị, phong trào thi đua bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng, thực hiện phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn các cấp và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn cũng được triển khai tốt, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, NLĐ được nâng lên; môi trường, điều kiện làm việc của CBCCVC, NLĐ ngày càng được cải thiện.

Ngoài việc chăm lo cho CBCCVC, NLĐ vào các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm như: Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Quốc tế Nam giới 19/11, Gia đình Việt Nam 28/6,… Công đoàn cơ quan UBND quận luôn hỗ trợ một phần kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên công đoàn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm ngày thành lập quận (31/5) được triển khai rộng khắp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên tinh thần CBCCVC, NLĐ hăng hái thi đua học tập, lao động và công tác.

Khơi dậy đam mê, sức sáng tạo trong lao động

Hàng năm, Công đoàn cơ quan UBND quận khen thưởng kịp thời các Tổ Công đoàn, đoàn viên công đoàn xuất sắc trong các phong trào thi đua. Các phòng, ban, đơn vị, các Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng hàng năm của quận.

Để phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” trong CBCCVC, NLĐ, người lao động tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực, lập thành tích cao trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan UBND quận đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như tiếp tục tuyên truyền trong CBCCVC, NLĐ về chủ đề của phong trào thi đua năm 2023, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận 01, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, đảm bảo thi đua có trọng tâm, trọng điểm gắn với kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát triển, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thi đua; động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; gắn thi đua với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức Công đoàn cấp trên và sự phối hợp có hiệu quả với các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội để thúc đẩy các phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Cùng với đó, phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, tiếp thu phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, sáng kiến, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào thực tiễn đời sống; đóng góp tích cực vào thành tích chung trong phong trào thi đua của CBCCVC, NLĐ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, chào mừng 94 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hà Phong
https://laodongthudo.vn/khoi-day-dam-me-suc-sang-tao-trong-lao-dong-160195.html