Khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, tinh thần trách nhiệm với Hà Nội

Khẳng định Hà Nội đã bám sát các chỉ đạo, nghị quyết của Trung ương, đưa văn hóa vào cuộc sống, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị, thời gian tới, Thành phố cần tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy lòng tự hào, tự trọng, tự tin, niềm tin yêu trách nhiệm với Hà Nội, đặc biệt là trong thế hệ trẻ; kiên trì thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật…

Từng bước xây dựng nền tảng phát triển

Chiều 21/4, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về việc kiểm tra, khảo sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ năm 2022” đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.

undefined

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại hội nghị

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ của Thủ đô trong thời gian qua.

Theo đó, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện luôn được quan tâm hàng đầu; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được chú trọng; việc xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được quan tâm.

Chất lượng, hiệu quả của các hoạt động văn hóa được nâng cao; việc phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa trên địa bàn Thủ đô có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận được chú trọng, đổi mới theo hướng sát với tình hình thực tiễn và hướng về cơ sở.

Công tác tuyên truyền đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Nội được triển khai đồng bộ theo hướng đa dạng, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 22/2/2022, của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, cùng với phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội sẽ quan tâm đầu tư xây dựng và hoàn thiện thị trường văn hóa.

Chủ trương từng bước xây dựng nền tảng phát triển, phát huy đặc trưng của công nghiệp văn hóa là “công nghiệp” và “sáng tạo” làm đòn bẩy cho việc mở rộng và phát triển thị trường văn hóa Thủ đô, ngày càng có nhiều sản phẩm và dịch vụ văn hóa uy tín, chất lượng và hấp dẫn trên thị trường.

undefined

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Theo đồng chí Bùi Huyền Mai, thời gian tới Hà Nội sẽ triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Thành phố chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nhân văn trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng thôn làng, khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình.

Đồng thời tận dụng tối đa các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô các nước, quan hệ kinh tế thương mại với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ để đưa Hà Nội trở thành địa điểm hấp dẫn về giao lưu, hợp tác, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn kiểm tra cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố Hà Nội đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội thời gian qua cũng như các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Các đại biểu cũng trao đổi về các kiến nghị về cơ chế, chính sách để phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô; hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn sao cho hiệu quả…

Hà Nội đã đưa văn hóa vào cuộc sống

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, với vị trí, vai trò quan trọng so với cả nước, đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết về phát triển Thủ đô, trong đó, có lĩnh vực văn hóa cũng như con người Hà Nội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, thực tiễn 35 năm đổi mới cho thấy, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thủ đô có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Vì thế, việc đầu tư nguồn lực để xây dựng, phát triển các thiết chế văn hóa luôn được thành phố Hà Nội quan tâm.

Song bên cạnh đó, Thành phố cũng gặp những khó khăn, thách thức như các tỉnh, thành phố khác khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư công về văn hóa, xây dựng và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa.

undefined

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai báo cáo tại hội nghị

Nêu các kiến nghị, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần có định hướng về công tác tuyên truyền cũng như tổ chức cho các sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về phía các Bộ, ngành liên quan của Trung ương sớm có các giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật truyền thống, các nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực này. Đồng thời, cần có các quỹ phát triển văn hóa để hỗ trợ các hoạt động văn hóa truyền thống…

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá, công tác văn hóa văn nghệ của Hà Nội rất phong phú đa dạng, tiêu biểu cho cả nước. Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Hà Nội đã bám sát các chỉ đạo, nghị quyết, đưa văn hóa vào cuộc sống. Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả nội dung này; liên tục nhiều khóa đều có chương trình công tác lớn dành riêng cho phát triển văn hóa.

Đáng lưu ý, Hà Nội là địa phương đầu tiên có Nghị quyết chuyên đề về Công nghiệp văn hóa và tiên phong triển khai phát triển văn hóa, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát huy văn hóa ngàn năm, vừa đưa văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, coi đây là bước tiến đột phá, quan trọng.

Thành phố cũng đã kiên trì trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, quan tâm tới an sinh xã hội từ thành thị tới nông thôn; công tác phát triển nguồn nhân lực văn nghệ sĩ, trí thức được quan tâm; đẩy mạnh giao lưu hợp tác, quảng bá hình ảnh với các nước trên thế giới…

undefined

Quang cảnh hội nghị

Chúc mừng những kết quả mà Hà Nội đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới, Hà Nội cần quan tâm triển khai đồng bộ các chương trình hành động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; cập nhật thêm kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy lòng tự hào, tự trọng, tự tin, niềm tin yêu trách nhiệm với Hà Nội, đặc biệt là trong thế hệ trẻ; kiên trì thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật…

Ngoài ra, Hà Nội cũng cần tiếp tục bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ và chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa để khai thác tiềm năng, giá trị đặc sắc của văn hóa Thủ đô, góp phần phát triển kinh tế và hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu Hà Nội quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành thuộc lĩnh vực này; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất phổ biến các sản phẩm văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa; tập trung nghiên cứu giải pháp hài hòa giữa văn hóa truyền thống.

Đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng đội ngũ tài năng nghệ thuật của Thủ đô và đất nước để họ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm chất lượng cao. Đồng thời, tiếp tục phát huy được vai trò, trách nhiệm của báo chí Thủ đô vào sự phát triển của văn hóa, văn nghệ…

Hoàng Phúc

https://laodongthudo.vn/khoi-day-long-tu-hao-tinh-yeu-tinh-than-trach-nhiem-voi-ha-noi-138931.html