Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.

Ngày 25/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến UBND Thành phố tháng 4/2024 để xem xét một nội dung theo chương trình công tác năm 2024 và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của Thành phố.

Sẽ giảm 61 đơn vị hành chính cấp xã

Báo cáo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, thành phố Hà Nội giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện là 30 đơn vị, gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp còn 518 đơn vị, gồm 337 xã, 160 phường, 21 thị trấn; số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp là 61 đơn vị, gồm 46 xã, 15 phường tại 20 quận, huyện, thị xã.

Theo Phương án số 01/PA-UBND ngày 15/11/2023 của UBND Thành phố, kết quả sau sắp xếp sẽ giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện; số lượng đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sẽ giảm từ 579 đơn vị xuống còn 509 đơn vị, giảm 70 đơn vị. Tuy nhiên, 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì không thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này, sẽ thực hiện trong Đề án xây dựng huyện lên quận trong thời gian tới. Do vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sẽ giảm 61 đơn vị.

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND Thành phố tháng 4/2024.

Về kết quả tổng hợp lấy ý kiến cử tri, tổng số cử tri tham gia cho ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Hà Nội là 924.677 cử tri, đạt tỷ lệ 99,02%. Tổng số cử tri đồng ý về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn đạt tỷ lệ 97%; tổng số cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới sau sắp xếp trên địa bàn đạt tỷ lệ 96,54%.

Sau khi có kết quả tổng hợp lấy ý kiến cử tri, HĐND các cấp đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận, biểu quyết và thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

Trong đó có 87 xã và 5 thị trấn đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, tỷ lệ đại biểu HĐND tham dự kỳ họp đồng ý tán thành chủ trương đạt 100%; có 20 quận, huyện, thị xã đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, tỷ lệ đại biểu HĐND tham dự kỳ họp đồng ý tán thành chủ trương đạt 100%.

Xử lý kịp thời, nhanh gọn, hiệu quả các vấn đề phát sinh

Việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp thuộc thành phố Hà Nội bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn tại địa phương góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả của chính quyền cơ sở, tinh giản biên chế, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư
Tập thể UBND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của Thành phố.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, khoáng sản để phát triển; tránh đầu tư xây dựng dàn trải trong khi nhu cầu sử dụng còn hạn chế.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao đề án đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, chủ động từ các vấn đề về phương án, xác định khá toàn diện những vấn đề cần điều chỉnh, xử lý trước, trong, sau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng lưu ý các sở, ngành và quận, huyện, thị xã cần ứng trực, xử lý kịp thời, nhanh gọn, hiệu quả các vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; không được để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.

Ngân Phương