Không gian tái hiện hành trình lịch sử đỏ của nền Báo chí Cách mạng

Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), từ ngày 24 – 25/6/2023, Ban tổ chức dự án Đỏ Project triển khai hoạt động triển lãm đa giác quan Đỏ Space – Không gian tái hiện hành trình lịch sử đỏ của nền Báo chí Cách mạng.

Không gian tái hiện hành trình lịch sử đỏ của nền Báo chí Cách mạng

Vào ngày 21/6/1925 lịch sử, số báo đầu tiên của tuần báo Thanh niên ra đời do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, khai sinh ra nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ của báo chí thời kỳ bấy giờ là truyền bá một cách sâu rộng những tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tinh thần của chủ nghĩa xã hội và những đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đến với đông đảo quần chúng nhân dân.

Nhờ có báo chí, những đường lối, chủ trương của Đảng cùng các bước tiến cách mạng đã cổ vũ, khích lệ tinh thần kháng chiến của quần chúng nhân dân để tiến tới thắng lợi lịch sử vào tháng 8 năm 1945.

Đỏ Space là hoạt động triển lãm trực thuộc khuôn khổ Đỏ Project – một dự án báo chí đa nền tảng phi lợi nhuận với sứ mệnh tôn vinh và nâng cao nhận thức của thế hệ người làm báo trẻ hiện nay và người làm báo thế hệ tương lai về lịch sử của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Triển lãm Đỏ Space mang đến cho công chúng hành trình trải nghiệm lịch sử đa giác quan bao gồm nhiều khu vực trưng bày được thể hiện theo nhiều hình thức khác nhau. Các khu vực trưng bày tại triển lãm mong muốn không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị, khác biệt mà còn thành công truyền tải những giá trị lịch sử của Báo chí Cách mạng đến với công chúng.

Triển lãm sẽ được tổ chức từ 9h30 đến 18h00 ngày 24 – 25/6/2023 tại Re:born Creative (Bấc Cafe & Chill) tầng 3, số 12, ngách 31, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

PV

https://laodongthudo.vn/khong-gian-tai-hien-hanh-trinh-lich-su-do-cua-nen-bao-chi-cach-mang-157290.html