Kinh nghiệm giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 nhìn từ Sóc Sơn

Để phục vụ triển khai dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô trên địa bàn, huyện Sóc Sơn đã di chuyển 892/896 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 99,55%. Để đạt được kết quả trên, góp phần vào việc đảm bảo tiến độ triển khai dự án có vai trò không nhỏ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện.

Chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai Vành đai 4 – Vùng Thủ đô tại địa phương, ông Đồng Đức Hạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn cho biết: Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm có vị trí tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của Thủ đô và đất nước. Đoạn đường Vành đai 4 chạy qua địa bàn huyện Sóc Sơn có chiều dài 2,3 km thuộc địa phận 2 xã Tân Dân và Thanh Xuân với tổng diện tích đất thu hồi phục vụ Dự án là: 48,23 ha (trong đó xã Thanh Xuân 8,9 ha; xã Tân Dân 39,33 ha).

Tổng số hộ dân có đất trong vùng dự án là: 644 hộ (trong đó xã Tân Dân có 450 hộ; xã Thanh Xuân có 194 hộ; có 2 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo). Tổng số ngôi mộ phải di chuyển: 896 ngôi (trong đó: Thanh Xuân là 327 ngôi; Tân Dân là 569 ngôi).

Kinh nghiệm giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 nhìn từ Sóc Sơn
Để phục vụ dự án, tổng số ngôi mộ trên địa bàn huyện phải di chuyển là 896 ngôi (trong đó: Thanh Xuân là 327 ngôi; Tân Dân là 569 ngôi). Ảnh: P.Ngân.

Ông Đồng Đức Hạnh cho biết: Nhận thức rõ vị trí tầm quan trọng về kinh tế – xã hội của dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự hướng dẫn trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch hướng dẫn MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn, đặc biệt là những xã có đất nằm trong vùng dự án đẩy mạnh và đa dạng các hình thức trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức và phối hợp UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền và đối thoại với nhân dân về chủ trương đầu tư dự án, về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, các chính sách của Nhà nước liên quan đến dự án, về mức hỗ trợ đền bù trong giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Để công tác tuyên truyền của MTTQ đạt được hiệu quả cao, hệ thống MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đặc biệt là các Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư đã tích cực, kiên trì và đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động, bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp, hệ thống Mặt trận trong huyện cũng chú trọng các hình thức tuyên truyền khác như thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, qua các trang mạng xã hội, thông qua sinh hoạt của các hội đoàn thể.

Song song với đó, MTTQ huyện cũng chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết trả lời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đã kịp thời tuyên truyền giải thích những vấn đề nhân dân còn băn khoăn trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, nhất là về mức giá đền bù, hỗ trợ, những vướng mắc trong di chuyển mồ mả… Cùng với tuyên truyền pháp luật, MTTQ cũng đề cao và thực hiện hiệu quả công tác cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống quê hương anh hùng quyết tâm thực hiện thắng lợi dự án.

Đặc biệt, với chức năng của mình, MTTQ huyện cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội những nội dung liên quan đến dự án, các ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức nhiều cuộc giám sát những nội dung liên quan đến dự án như giám sát việc chi trả tiền cho nhân dân, giám sát thực hiện quy hoạch nghĩa trang nhân dân để di chuyển mồ mả, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ liên quan đến dự án…

“Thông qua hoạt động giám sát của MTTQ đã góp phần tăng cường đồng thuận xã hội được các cơ quan Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, do đó không có tình trạng nhân dân đơn thư khiếu nại, tố cáo và không để xảy ra những vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn cho biết.

Giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 4: Kinh nghiệm nhìn từ Sóc Sơn
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đi liền với công tác kiểm tra, giám sát, lễ khởi công đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua địa bàn huyện Sóc Sơn đã được triển khai đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh đó MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Sóc Sơn cũng thực hiện hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, động viên, vận động hỗ trợ các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong vùng dự án. Thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên nhân dân đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.

Kết quả, đến nay huyện Sóc Sơn đã thực hiện xong công tác kiểm đếm lên phương án giải phóng mặt bằng 48,23/48,23 ha, đạt 100% diện tích; đã di chuyển 892/896 ngôi đạt tỷ lệ 99,55% (trong đó xã Thanh Xuân đã di chuyển 327/327 ngôi, đạt 100%; xã Tân Dân đã di chuyển 565/569 ngôi, đạt 99,3%).

“Bằng những việc làm thiết thực trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thành công dự án, qua đó vị trí, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được nâng lên; được các cấp, các ngành ghi nhận, nhân dân đánh giá cao và ủng hộ; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cũng phấn khởi vì đã đóng góp chút công sức của mình vào sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước”, ông Đồng Đức Hạnh chia sẻ.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô (đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn) có chiều dài 2,3km (trong đó có đoạn vượt qua sông Cà Lồ, Quốc lộ 2 và nút giao với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai), diện tích đất thu hồi 48,23ha của khoảng 600 hộ dân; địa điểm thu hồi đất tại 2 xã Thanh Xuân và Tân Dân.

Huyện Sóc Sơn xác định, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án là khâu đầu tiên, trọng tâm để thực hiện, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và hệ thống dân vận các cấp cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, vận dụng sáng tạo công tác dân vận, tổ chức truyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và nghiêm túc chấp hành quy định; phát huy tốt vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, Ban thanh tra nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

B.D
https://laodongthudo.vn/kinh-nghiem-giai-phong-mat-bang-du-an-duong-vanh-dai-4-nhin-tu-soc-son-158610.html