Kinh nghiệm phát triển đảng viên trẻ nhìn từ Quận ủy Thanh Xuân

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã kết nạp 691 đảng viên, đạt 70% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra. Trong đó, tính đến tháng 5/2024, đã kết nạp 8 học sinh trung học phổ thông (THPT).

 Vượt mức chỉ tiêu của Thành ủy giao

Ngày 8/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24/10/2022 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”; Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 24/10/2022 về “Một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố”; Kế hoạch 121-KH/TU, ngày 22/12/2022 về “Triển khai và ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử và Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Tham luận tại hội nghị về công tác phát triển đảng viên là học sinh trung học phổ thông (THPT) và người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn quận Thanh Xuân, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, hiện nay, Đảng bộ quận Thanh Xuân có 77 tổ chức cơ sở Đảng, với 379 chi bộ trực thuộc và 20.772 đảng viên.

Trong đó, trực thuộc Quận ủy có 4 trường THPT công lập, 18 tổ chức cơ sở Đảng doanh nghiệp, 1 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (có 83 chi bộ trực thuộc, trong đó có 10 chi bộ trường học dân lập).

Trong những năm qua, công tác kết nạp đảng viên luôn được Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân quan tâm thực hiện hiệu quả, đảm bảo số lượng và chú trọng nâng cao chất lượng. Ngay từ những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội, quận Thanh Xuân đã quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu của Đại hội, công tác kết nạp đảng viên luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Thành ủy giao.

Cụ thể, năm 2021, đã kết nạp được 213 đảng viên, đạt 102%; năm 2022 kết nạp 210 đảng viên, đạt 105%; năm 2023 kết nạp 213 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu được giao; 4 tháng đầu năm 2024, đã kết nạp 72 đảng viên, đạt 34,5% chỉ tiêu được giao.

Kinh nghiệm phát triển đảng viên trẻ nhìn từ Quận ủy Thanh Xuân
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Hoàng Thanh Tùng và Chu Tuấn Nghĩa, Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã kết nạp 691 đảng viên, đạt 70% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra. Đảng viên mới có tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi có xu hướng tăng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên đạt 91%.

Đặc biệt, năm 2022, khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Quận ủy đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 112-KH/QU và quán triệt đến 100% cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng.

Qua đó đã nâng cao nhận thức cấp ủy các cấp về sự cần thiết nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Với quyết tâm của các cấp ủy, cùng với sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã đạt được những kết quả tốt, đặc biệt bước đầu trong công tác kết nạp đảng viên là học sinh THPT.

Năm 2023, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã kết nạp 6 học sinh THPT (đạt 150% chỉ tiêu kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy); tính đến tháng 5/2024 đã kết nạp 8 học sinh THPT (đạt 100% chỉ tiêu Thành ủy giao).

100% học sinh được kết nạp đều có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường, là những điển hình học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng, từ đó tạo được hiệu ứng tích cực trong toàn thể giáo viên, đặc biệt là các em học sinh.

Quan trọng là công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng

Về công tác kết nạp Đảng với người lao động trong doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Tiến cho biết, năm 2022, quận kết nạp được 43 đảng viên, đạt 20,47% so với tổng số đảng viên kết nạp; năm 2023 kết nạp 56 đảng viên, đạt 26,66% (trong đó người lao động trực tiếp chiếm 67%; người lao động gián tiếp 33%; kết nạp chủ doanh nghiệp: 2 trường hợp).

Để công tác kết nạp đảng viên là học sinh THPT, người lao động trong doanh nghiệp đạt kết quả tốt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các chi bộ trường THPT trên địa bàn quận phối hợp với Quận đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Quang cảnh hội nghị
Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU, Kế hoạch 121-KH/TU. Ảnh: Nguyễn Công.

Trong công tác kết nạp đảng viên là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Quận ủy cũng thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động về pháp luật lao động, về vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Chính trị quận mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho học sinh và công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp vào ngày cuối tuần, để không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh và hiệu quả làm việc của công nhân.

Xác định kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là nhiệm vụ quan trọng

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Minh Tiến cũng cho biết, công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ quận Thanh Xuân vẫn còn có mặt hạn chế, số lượng kết nạp đảng viên là lao động trong doanh nghiệp chưa thật sự tương xứng với nguồn lực và tiềm năng.

Nguyên nhân chính xuất phát từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Người lao động trong doanh nghiệp phải chịu nhiều áp lực về thời gian, năng suất, định mức lao động… nên việc học tập, bồi dưỡng kiến thức về Đảng còn khó khăn, dẫn đến nhận thức, động cơ và mục đích phấn đấu vào Đảng còn hạn chế…

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án số 20-ĐA/TU của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kết nạp đảng viên và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Đặc biệt, khắc phục tư tưởng tuổi 18 còn quá trẻ, nhận thức chính trị chưa đủ vững vàng, lý tưởng chưa rõ ràng để kết nạp vào Đảng.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng trong trường học, trong doanh nghiệp. Đổi mới nhận thức cấp ủy các cấp trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, xác định việc kết nạp đảng viên là kết nạp cho toàn Đảng chứ không chỉ cho Đảng bộ quận; có thể phân chia nhóm đối tượng xét cảm tình Đảng thành 2 nhóm: Đối tượng được kết nạp tại chi bộ, đảng bộ; đối tượng chuyển tiếp nguồn kết nạp về nơi khác…

Phương Thảo