Kinh tế huyện Quốc Oai khởi sắc

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh đan xen nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân, kinh tế – xã hội của huyện Quốc Oai có sự phát triển khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao. Kết quả này tạo tiền đề cho nền kinh tế của huyện Quốc Oai bứt phá trong năm mới 2023.

Vùng trồng bưởi Diễn ở huyện Quốc Oai cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo báo cáo kinh tế – xã hội năm 2022, huyện Quốc Oai đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội thành phố giao và 19/19 chỉ tiêu HĐND huyện giao.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.018 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch giao và bằng 170,1% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 94% kế hoạch thành phố giao và bằng 105% cùng kỳ.

Các ngành kinh tế trong huyện có sự phục hồi và tăng trưởng nhanh. Tổng giá trị sản xuất một số ngành đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng 12,46% so với năm 2021. Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp…

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quốc Oai Phùng Huy Diễn khẳng định, những kết quả này sẽ tạo thế và lực mới để Quốc Oai bứt phá trong năm 2023. Huyện phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt hơn 823 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương khoảng 1.900 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,06%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5%; có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới 2023, huyện chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, đề án thực hiện các nghị quyết, chương trình của Thành ủy, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII đã đề ra.

Huyện cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, khôi phục đà tăng trưởng, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các phòng, ban thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Về công tác xây dựng nông thôn mới, huyện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng và triển khai đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đã được phê duyệt, các chương trình khuyến nông, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, cấp mã QR code và tem nhận diện sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; mở rộng các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, bảo đảm vệ sinh môi trường…

Ngoài ra, trong năm 2023, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu 100% hồ sơ được thực hiện thông qua hệ thống thông tin “một cửa” điện tử; 100% thủ tục hành chính được xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015…

Trong tâm thế phấn khởi chào đón Xuân mới Quý Mão 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Đức Duy

https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ngoai-thanh/828543/kinh-te-huyen-quoc-oai-khoi-sac