Kinh tế quận Đống Đa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Chiều 22/6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khoá XXVIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17. Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ quận Đống Đa đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
Kinh tế quận Đống Đa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Kinh tế của quận tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được đầu tư; văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác vận động quần chúng tiếp tục được triển khai tích cực. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt từ 1/1/2023 đến 15/6/2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 8.617,4 tỷ đồng, đạt 59,14 % dự toán Thành phố giao. Tổng chi ngân sách quận từ đầu năm đến 15/6/2023 là 601,3 tỷ đồng, đạt 41,3% dự toán Thành phố giao.

Quận tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của Thành phố. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân tăng cao. Quận cũng thực hiện tốt hệ thống một cửa liên thông 3 cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng hiện nay đạt khoảng 100%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%…

Kinh tế quận Đống Đa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng
Toàn cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xác định tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó quận Đống Đa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn quận, phấn đấu đảm bảo tiến độ đề ra. Cùng với đó thực hiện hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính…

Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Chú trọng giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống nhân dân.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình của Uỷ ban nhân dân Quận, gồm: Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2023; Điều chỉnh dự toán chi đầu tư của ngân sách quận năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 quận; Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 quận Đống Đa.

Trần Vũ
https://laodongthudo.vn/kinh-te-quan-dong-da-tiep-tuc-duy-tri-da-tang-truong-157363.html