Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên

Khi nước nhà vừa Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (ngày 3/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Người Việt Nam, dù theo tôn giáo, tín ngưỡng hay không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào cũng có chung một dân tộc, đều là con cháu của dòng dõi Lạc Hồng. Do vậy, đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề tất yếu, là nhân tố quyết định thành công của cách mạng”. Đây cũng chính là quan điểm xuyên suốt của Đảng; của Đảng bộ Thành phố với đồng bào công giáo Thủ đô.

Đáng giá về đóng góp của đồng bào Công giáo, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội diễn ra vào tháng 10/2023, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xác định là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, khẳng định vai trò quan trọng của việc phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước. Quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào công giáo nói riêng thực hiện sinh hoạt tôn giáo bình thường và tích cực tham gia hoạt động xã hội, ích nước lợi dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.
Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra ngày 12/10/2023.

Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII) đã nhất trí cao về việc ban hành Nghị quyết “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” nhằm huy động sức mạnh đại đoàn kết và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thành phần xuất thân… đồng lòng, chung sức, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm điểm tương đồng; là chất keo đặc biệt gắn kết chặt chẽ mọi người dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, siết chặt tay nhau, đồng lòng, chung sức xây dựng non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp; mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với Đảng bộ thành phố Hà Nội, xác định rõ quan điểm “Thủ đô của đất nước, nên phải đi trước trong các phong trào”. Muốn tạo ra khối đại đoàn kết, phải tập hợp được mọi tôn giáo, giai tầng, trong đó có đồng bào công giáo cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tạo nên sức mạnh vô địch trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Chính vì thế, ngày 24/10/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 20-ĐA/TU về: “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”. Đây được xem là một trong những đề án quan trọng vừa nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, vừa để “phủ sóng” tổ chức cơ sở đảng đến tất cả mọi thành phần kinh tế, đơn vị, địa phương và tôn giáo… Đồng thời, giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố ngày càng toàn diện, hiệu quả.

Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên
Ngày 14/9/2022, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào một số văn bản về công tác đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Nhờ những chính sách trên mà đồng bào công giáo ngày càng có cuộc cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tin Đảng và ngày càng tự nguyện gia nhập Đảng nhiều hơn. Theo thống kê, hiện nay, thành phố Hà Nội có 412 xứ, họ đạo, hơn 400 cơ sở thờ tự, gần 200.000 đồng bào theo đạo công giáo sinh sống tại 330 xã, phường, thị trấn. Trong đó, có 42 thôn công giáo toàn tòng. Từ năm 2018 đến nay, toàn Đảng bộ Thành phố kết nạp được 257 đảng viên là đồng bào công giáo (trung bình hơn 50 đảng viên/năm), chiếm 0,47% tổng số đảng viên mới kết nạp của toàn Đảng bộ. Xét trên quy mô dân số, quy mô đảng viên của Thủ đô, có thể nói số lượng đồng bào công giáo kết nạp Đảng, tham giao vào tổ chức cơ sở Đảng chưa cao, nhưng phải khẳng định đây là tín hiệu tốt, để tới đây sẽ có nhiều đồng bào công giáo tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, để Đảng có những hạt nhân tổ chức cơ sở Đảng tại các địa bàn có đông đồng bào công giáo sinh sống để lãnh đạo, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân trong trục tam giác bảo vệ an ninh Tổ quốc – trật tự an toàn xã hội – phát triển kinh tế, văn hóa địa phương trên nền tảng quyền tự do tín ngưỡng tín ngưỡng của bà con giáo dân luôn được tôn trọng và bảo vệ.

Về vấn đề khơi dậy sức mạnh đồng bào công giáo, bà Phạm Hồng Tuyết – Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung (quận Đống Đa) – một trong những nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống cho hay, trong những năm qua, Đảng bộ phường luôn xem việc phát triển đảng viên đồng bào công giáo là một trong những nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường.

Bà Phạm Hồng Tuyết đánh giá, đảng viên là đồng bào công giáo hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường đã có những đóng góp tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương như: Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế; tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Gia đình công giáo văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo”; tham gia ủng hộ các quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây nhà đại đoàn kết”, … Các đảng viên là đồng bào công giáo tích cực tham gia tuyên truyền vận động các gia đình công giáo chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cầu nối gắn bó với nhân dân trong khu dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn phường.

Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ thôn Tầm Hạ, Đảng bộ xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên. (Ảnh: QPTĐ)

Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung, trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền phường đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảng viên công giáo phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên trong việc vận động nhân dân, đồng bào có đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước. Trong đó, xây dựng đảng viên là đồng bào công giáo làm lực lượng nòng cốt trong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn phường; phân công các đồng chí đảng viên tham gia vào cấp ủy, các chi hội đoàn thể.

Về vấn đề kết nạng đảng viên là quần chúng ưu tú đồng bào công giáo, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung cho hay, Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo các chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể rà soát, phát hiện những quần chúng ưu tú là người công giáo có thành tích, phẩm chất đạo đức tốt để Chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu để được xét kết nạp vào Đảng.

Đảng ủy phường cũng đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Quận, Thành phố và Trung ương về công tác kết nạp đảng viên mới là đồng bào công giáo. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức chính trị – xã hội, các Chi bộ khu dân cư trong công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo. Thông qua các đảng viên công giáo lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và tuyên truyền, vận động quần chúng hiểu được mục tiêu, lý tưởng của Đảng, củng cố lòng tin của đồng bào có đạo với cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới là người công giáo.

Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên
Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung Phạm Hồng Tuyết (ngoài cùng bên trái) trao Huy hiệu đảng cho đảng viên lão thành cách mạng đợt 2/9/2023.

Đồng tình với quan điểm, ý kiến đánh giá của Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung về đồng bào công giáo là đảng viên và phát triển đảng viên là đồng bào công giáo, ông Mai Hồng – nguyên giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì việc phát triển giáo dân vào tổ chức Đảng để tăng thêm khối đại đoàn kết, để Đảng ta ngày càng vững mạnh là yêu cầu của thời đại. Ông Hồng cho rằng, việc có nhiều giáo dân trên địa bàn Thủ đô đứng vào hàng ngũ của Đảng là yếu tố tích cực.

Thời kỳ mới, tình hình mới, Đảng bộ thành phố Hà Nội cần tiếp tục khơi dậy sức mạnh của đồng bào công giáo nói chung, đồng bào công giáo là đảng viên nói riêng để họ trở thành những tấm gương trong việc phụng sự tôn giáo của mình cũng như đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, địa bàn mình sinh sống.

Có thể nói, việc hai bên thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước đến Vatican ngày 27/8/2023 không chỉ là tin vui đối với đồng bào công giáo Việt Nam nói chung, Thủ đô nói riêng mà còn khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của các tôn giáo; trong đó đồng bào công giáo là một bộ phận quan trọng của dân tộc, có đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, trong những năm qua, Thành phố luôn chú trọng và phát huy vai trò đảng viên là người công giáo để tăng cường khối đại đoàn kết xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

(Còn nữa)

Mai Quý – Phương Bùi