Kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét 42 nội dung

Chiều 11/10/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thành phố; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND Thành phố; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố.
Kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét 42 nội dung
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND Thành phố. Theo dự kiến, kỳ họp được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9/12/2022 với 42 nội dung gồm: Xem xét các báo cáo thường lệ và báo cáo chuyên đề; xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết thường lệ và chuyên đề.

Cụ thể, các báo cáo thường lệ gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2023 của thành phố Hà Nội; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2022 – dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2023; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội; Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023…

2 báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và một số nội dung hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và của thành phố Hà Nội; Báo cáo Kế hoạch tài chính-ngân sách 3 năm 2023 – 2025 của thành phố Hà Nội.

Kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét 42 nội dung
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà điều hành phần thảo luận

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết thường lệ như: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2023; về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố); về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2021; về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023; về danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 thành phố Hà Nội…

Ngoài ra, HĐND Thành phố cũng xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề. Trong đó 5 nghị quyết chuyên đề không là nghị quyết quy phạm pháp luật: Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) thành phố Hà Nội; quy định về đối tượng vay vốn nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội; về việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022; về phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Các nghị quyết chuyên đề là nghị quyết quy phạm pháp luật; trong đó có: Quy định cơ chế huy động và sử dụng các nguồn lực của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội; quy định về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố- định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025; về xây dựng chính sách đãi ngộ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội; quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét 42 nội dung
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Ngoài các nội dung trên, các Ban HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành thành phố rà soát, xem xét đối với 5 nội dung khác để trình tại kỳ họp cuối năm 2022 và các kỳ họp tiếp theo, cụ thể như: Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 ngày của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo của UBND Thành phố về Đề án quản lý, sử dụng tài sản công của thành phố; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND Thành phố quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND Thành phố quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội; Nghị quyết về phí, lệ phí (để thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về cơ chế tài chính đặc thù cho phát triển Thủ đô, Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 8 về lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương bày tỏ đồng tình với những nội dung đã chuẩn bị cho kỳ họp, đồng thời đề nghị UBND Thành phố chuẩn bị tốt báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kinh tế-xã hội để MTTQ Thành phố báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong đó, báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri cần rõ về tiến độ trả lời, trách nhiệm xử lý.

Đối với nhóm nghị quyết chuyên đề quy phạm pháp luật, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị các sở, ngành chuẩn bị bảo đảm đúng luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự kiến MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ phối hợp tổ chức phản biện xã hội về: Chính sách đặc thù về phát triển nông nghiệp, nông thôn; diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú; mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị các đơn vị làm báo cáo phối hợp chặt chẽ và bố trí thời gian, thành phần tham dự phản biện xã hội theo đúng quy chế phối hợp.

Kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét 42 nội dung
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, hội nghị đã thống nhất cao các nội dung của kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI. Để kỳ họp diễn ra thành công, đồng chí Trần Sỹ Thanh giao Văn phòng UBND Thành phố đôn đốc các sở, ngành chủ trì báo cáo HĐND Thành phố những nội dung được phân công. Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị lãnh đạo UBND Thành phố và các sở, ngành tham gia tích cực các hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức.

Kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét 42 nội dung
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, các ban HĐND Thành phố đã rất trách nhiệm trong rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu các sở, ngành rà soát kỹ 42 nội dung; tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND Thành phố. Đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố cũng lưu ý các tài liệu của UBND Thành phố trình cần gửi sớm để các Ban HĐND Thành phố thẩm tra, đặc biệt là các nội dung liên quan phản biện xã hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cơ quan của UBND Thành phố thực hiện đúng cam kết tại các phiên chất vấn ở kỳ họp trước, nhằm đảm bảo hiệu quả các phiên chất vấn của HĐND Thành phố.

Trần Vũ

Kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét 42 nội dung (laodongthudo.vn)