Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Sáng 26/4, Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường.

Cùng dự có lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Kỳ họp thứ 16 và 17 của HĐND Thành phố sẽ xem xét gần 60 nội dung
Chủ tịch UBND thành phó Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thống nhất: Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND Thành phố dự kiến tổ chức trong 1 ngày (khoảng thời gian từ ngày 15/5/2024 đến ngày 17/5/2024); Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND Thành phố dự kiến tổ chức trong tuần đầu tháng 7/2024.

Theo nội dung dự kiến, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 8 nội dung, trong đó có Nghị quyết thông qua Đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 – 2025; Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID”; Nghị quyết về việc ủy quyền cho UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội – Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội;…

Dự kiến kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) gồm 50 nội dung, bao gồm 16 báo cáo, 34 nghị quyết. Trong đó, ngoài xem xét các báo cáo thường lệ, HĐND Thành phố xem xét các báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố (đến tháng 6/2024),…

Kỳ họp thứ 16 và 17 của HĐND Thành phố sẽ xem xét gần 60 nội dung
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu.

Đáng chú ý, kỳ họp thường lệ giữa năm, dự kiến HĐND Thành phố sẽ xem xét, quyết nghị về chính sách đặc thù hỗ trợ trợ cấp đối với người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng, nhằm nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cư dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô; mức thưởng đối với các giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, quốc tế của thành phố Hà Nội;

Nghị quyết quy định hỗ trợ khám sức khỏe cho người dân thành phố Hà Nội; Nghị quyết thông qua Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố; phương án phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; phương án phân bổ ngân sách thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024 thuộc kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025; kế hoạch đầu tư công,…

Kỳ họp thứ 16 và 17 của HĐND Thành phố sẽ xem xét gần 60 nội dung
Các đại biểu nêu ý kiến tại Hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, các Ban HĐND Thành phố báo cáo tiến độ nội dung chuẩn bị kỳ họp. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, hiện nay các nội dung công việc phân cấp phải qua HĐND Thành phố quyết nghị rất nhiều, nhiều việc theo yêu cầu cấp bách của thực tế cần quyết nghị ngay để đảm bảo công việc kịp thời, vì thế UBND Thành phố thống nhất với HĐND Thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề để kịp thời quyết nghị cơ chế chính sách cho phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô. Đồng chí Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát thường xuyên công việc, tham mưu kịp thời, đảm bảo tiến độ, quy trình, chất lượng của việc tham mưu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố rất trách nhiệm, chỉ đạo để tổ chức kỳ họp, nhất là kỳ họp chuyên đề, với mục đích cao nhất là vì công việc chung của Thành phố, đảm bảo công việc được thông suốt, kịp thời, cố gắng không để vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần hết sức quyết liệt, trách nhiệm, khẩn trương, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND Thành phố thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật để cập nhật, xây dựng nội dung trình HĐND Thành phố, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không hình thức, đúng quy định của luật và bám sát các bước chuẩn bị Nghị quyết trình kỳ họp đã nêu tại Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH – Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2026.

Trần Vũ