Kỳ họp thứ mười, HĐND TP Hà Nội khoá XVI Chất vấn về bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước

Tiếp tục chương trình kỳ họp, hôm nay (9/12) – ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội dành trọn thời gian một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát.

Chất vấn về bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu khai mạc phiên chất vấn

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vấn đề xã hội quan tâm và kết quả tổng hợp phiếu đề xuất vấn đề chất vấn, kỳ họp lựa chọn 3 nhóm nội dung đang được cử tri và nhân dân rất quan tâm để chất vấn.

Thứ nhất, HĐND Thành phố chất vấn, tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố và các cơ quan tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố liên quan đến các dự án đầu tư.

Qua báo cáo của UBND Thành phố, nội dung này đã được chỉ đạo, tổ chức triển khai khắc phục. Tuy nhiên, kết quả còn chưa cao.

Nhiều dự án cả vốn ngân sách, ngoài ngân sách, đã được thanh tra, kiểm tra, giám sát, chất vấn nhưng tiến độ còn chậm, gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thứ hai, HĐND Thành phố chất vấn về 2 nhóm vấn đề: Bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố.

Chất vấn về bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước
Các đại biểu tham dự ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ mười

Theo Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn, thực hiện chương trình giám sát, trong thời gian qua, Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố; giám sát việc xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; giám sát, tái giám sát kết quả triển khai các dự án xử lý tại các làng nghề trên địa bàn thành phố.

Qua giám sát cho thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn nhiều tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn. Đây cũng là những vấn đề quan trọng, cấp thiết, liên quan đến chất lượng cuộc sống của nhân dân trong thời gian trước mắt và dài lâu. Đây cũng là nội dung được Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ và đồng chí Bí thư Thành uỷ rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Vấn đề này, cần được HĐND Thành phố chất vấn để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp khắc phục.

Để phiên chất vấn đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu khi đặt câu hỏi cần ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề cần quan tâm, đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung đã được chủ tọa thông qua. Thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đại biểu không quá 2 phút. Mỗi đại biểu được trang bị 1 biển tranh luận, sử dụng khi cần tiếp tục tranh luận với người trả lời chất vấn để làm rõ thêm các nội dung chất vấn.

Chất vấn về bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước
Quang cảnh kỳ họp

Đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tích cực tham gia đặt câu hỏi, tranh luận với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, làm rõ những vấn đề cần quan tâm để phiên chất vấn đạt kết quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Đối với người trả lời chất vấn phải trả lời đúng nội dung, đúng trọng tâm, thẳng vào những nội dung được hỏi, giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời gian, lộ trình cụ thể và giải pháp thực hiện để cử tri và đại biểu HĐND Thành phố theo dõi, giám sát. Thời gian trả lời tối đa là 3 phút cho một vấn đề theo tinh thần “hỏi nhanh, đáp gọn”.

Theo quy định, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, thành viên Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân và các đơn vị, cá nhân liên quan sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền về trách nhiệm được phân công.

“Căn cứ khoản 2, Điều 10 Nghị quyết số 594 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết phiên chất vấn để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của các cơ quan trả lời chất vấn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn của HĐND Thành phố. Nghị quyết phiên chất vấn sẽ được thông qua tại phiên họp bế mạc sáng ngày mai- 10/12”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết .

Trần Vũ