Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm cho người lao động

Để tăng cường sự phối hợp trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trên địa bàn huyện, vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và BHXH huyện Chương Mỹ đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2028.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Hợp Tiến – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ; đồng chí Nguyễn Thiện Khoa – Phó Giám đốc điều hành BHXH huyện cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ LĐLĐ và BHXH huyện.

Trên tinh thần hợp tác, lãnh đạo 2 cơ quan đã ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2023 – 2028.

Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm cho người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Chương Mỹ và lãnh đạo BHXH huyện ký kết Quy chế phối hợp.

Theo đó, Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan được thông qua với 3 Chương 12 Điều. Trong đó, nội dung phối hợp được quy định rõ từ Điều 5 đến Điều 11. Cụ thể là: Phối hợp trong việc nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm các chế độ, chính sách của người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH; phối hợp về công tác thông tin, báo cáo và xét khen thưởng.

Mọi hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của mỗi cơ quan; phương thức phối hợp linh hoạt như: Trao đổi ý kiến hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu; tổ chức các cuộc họp liên ngành định kỳ hoặc đột xuất.

Việc tổ chức thực hiện nội dung phối hợp sẽ căn cứ Quy chế được thông qua, hai bên xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, kịp thời trao đổi thông tin về các khó khăn, vướng mắc để đưa ra các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Giám đốc điều hành BHXH huyện Chương Mỹ Nguyễn Thiện Khoa cùng Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Hợp Tiến đều đánh giá cao công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa 2 cơ quan trong những năm qua. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các chỉ tiêu về BHXH, BHYT đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức Thành phố và huyện giao.

Riêng 7 tháng đầu năm 2023, huyện Chương Mỹ đã tăng thêm trên 6.200 người tham gia BHYT và 35 người tham gia BHXH tự nguyện so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 606,24 tỷ đồng, tăng 35,63 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Huyện đã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,01% dân số (chỉ tiêu giao cả năm là 93,5%); tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 1,8% (chỉ tiêu giao cả năm là 2%)…

Việc thực hiện ký kết phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giữa LĐLĐ và BHXH huyện sẽ giúp 2 cơ quan hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Minh Khuê
https://laodongthudo.vn/ky-ket-quy-che-phoi-hop-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-bao-hiem-cho-nguoi-lao-dong-159769.html