Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2023): Tiếp bước chặng đường vinh quang

Trải qua 93 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở. Tiếp bước chặng đường vinh quang, Đảng bộ quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn cao, xây dựng Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại.

Cách đây đúng 93 năm, ngày 17/3/1930, tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập, gồm 3 đồng chí: Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Ngọc Vũ và Lều Thọ Nam. Đồng chí Đỗ Ngọc Du làm Bí thư Thành ủy lâm thời.

Việc thành lập Đảng bộ là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng của nhân dân Hà Nội. Đây là minh chứng cụ thể về sự lớn mạnh của phong trào cách mạng cùng sự trưởng thành của giai cấp công nhân, mở ra một thời kỳ đấu tranh cách mạng mới tại vùng đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, anh hùng. Cùng với Hà Nội, các Đảng bộ Sơn Tây, Hà Đông cũng được hình thành và đi vào hoạt động, lãnh đạo phong trào cách mạng trên địa bàn.

Trong lịch sử, dù mới được thành lập, nhưng Đảng bộ thành phố Hà Nội đã sớm bộc lộ sức chiến đấu kiên cường, bất khuất. Trước cuộc khủng bố trắng ác liệt của thực dân Pháp, cứ mỗi lần bị địch phá vỡ tổ chức, Thành ủy Hà Nội lại được lập lại. Càng trong khó khăn, cán bộ, đảng viên Hà Nội ngày càng trưởng thành.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi Tổng khởi nghĩa của Hà Nội thành công đã trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng bào cả nước vùng lên, để ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc tuyên bố với toàn thể nhân dân thế giới Tuyên ngôn Độc lập khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập…”. Hà Nội chính thức trở thành Thủ đô của một đất nước có chủ quyền.

Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Hà Nội đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ghi những dấu ấn sâu đậm qua các giai đoạn. Tiêu biểu là tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, là khúc khải hoàn ca ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954.

Trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược, Thủ đô Hà Nội đã minh chứng cho thế giới biết được sức mạnh lương tri và phẩm giá của dân tộc Việt Nam, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” – đòn đánh quyết định cục diện chiến tranh, buộc đế quốc Mỹ ký Hiệp định Paris rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam nước ta, tạo điều kiện để chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi, non sông thu về một mối…

Tiếp bước chặng đường vinh quang Đảng bộ thành phố Hà Nội
Sự phát triển của Hà Nội mang dấu ấn của tổ chức Đảng.

93 năm qua, qua 17 kỳ Đại hội, bám sát và triển khai đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã không ngừng xây dựng và phát triển. Từ lúc chỉ có vài đảng viên cốt cán, đến nay Đảng bộ Hà Nội đã trở thành Đảng bộ cấp tỉnh lớn nhất cả nước với hơn 470.000 đảng viên, chiếm khoảng 9% tổng số đảng viên của Đảng, 50 đảng bộ trực thuộc, trên 2.700 tổ chức cơ sở đảng, hơn 17.000 chi bộ.

Cùng trong hành trình vĩ đại của Đảng, Đảng bộ Thủ đô đã khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tiếp bước truyền thống lịch sử vẻ vang, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của Thủ đô đối với đất nước, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị Thành phố luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Với tư duy đổi mới, ngành xây dựng Đảng của Thành phố cũng đã chủ động tham mưu, góp phần hình thành hệ thống quy chế, quy định trong công tác cán bộ của Thành phố ngày càng chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn.

Dấu ấn đậm nét thể hiện năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô trong thời kỳ mới thể hiện ở việc chủ động nghiên cứu, ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị có tính chất đường lối với tầm nhìn chiến lược tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm vừa nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết thực tiễn đặt ra, vừa tạo động lực cho Thủ đô phát triển.

Cụ thể như Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo” – là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội về lĩnh vực phát triển văn hóa, con người, Hà Nội còn là thành phố đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa (Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022).

Tiếp bước chặng đường vinh quang Đảng bộ thành phố Hà Nội
Đảng bộ và nhân dân Thủ đô quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn cao, xây dựng Hà Nội văn hiến – văn minh – hiện đại.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Hà Nội tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy. Thành phố tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Hoàn thành Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn, cho thấy quyết tâm chính trị của thành phố trong công tác này, đặc biệt là việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Triển khai thực hiện hiệu quả phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ…

Bên cạnh đó, Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển thương mại – dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, quảng bá và phát triển du lịch… Tất cả cùng quyết tâm, đồng sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, trong đó cố gắng đưa GRDP tăng 7% trở lên.

Nhìn lại lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Thành phố suốt 93 năm qua, tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống vẻ vang, đầy tự hào, Đảng bộ Thành phố sẽ lãnh đạo chính quyền, nhân dân Thủ đô tạo nên nhiều thành tựu lớn lao; tạo động lực, sức mạnh để Hà Nội tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Ngân Phương
https://laodongthudo.vn/tiep-buoc-chang-duong-vinh-quang-153554.html