Lan tỏa rộng khắp phong trào “Người tốt, việc tốt”

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thành phố phát động, năm 2023, phong trào “Người tốt, việc tốt” của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Thủ đô tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai sâu rộng, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lồng ghép các phong trào thi đua khác của ngành, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Mới đây, Sở LĐTBXH Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2023.

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua do Thành phố phát động, hơn 30 năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” của ngành LĐTBXH Thủ đô được triển khai sâu rộng và ngày càng có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức. Nội dung thi đua gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lồng ghép các phong trào thi đua khác của ngành, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Chẳng hạn như, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được gắn liền với thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng khối, từng bộ phận như: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, với thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, với phong trào “Dạy tốt, học tốt”, đẩy mạnh cải cách hành chính, hay phong trào “Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đối tượng”…

Lan tỏa rộng khắp phong trào “Người tốt, việc tốt”
Lãnh đạo Sở LĐTBXH Hà Nội khen thưởng các cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023 của ngành.

Thông qua thi đua, các nhiệm vụ chính trị của ngành đều được thực hiện hiệu quả. Điển hình, 9 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 171.228 người lao động, đạt 105,7% kế hoạch năm; tuyển sinh đào tạo nghề cho 202.590 lượt người, đạt 88,1% kế hoạch năm. Các cơ sở cai nghiện ma túy Thành phố tiếp nhận vào cai nghiện bắt buộc cho 1.243 người, đạt 103,6% kế hoạch năm.

Đến hết tháng 7/2023, các chỉ tiêu phong trào Đền ơn đáp nghĩa của toàn Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Thành phố giao; công tác chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng được quan tâm chu đáo, đảm bảo cho người có công với cách mạng được chăm lo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần; 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình cư dân nơi cư trú; từ nhiều năm trước Hà Nội không có hộ người có công thuộc hộ nghèo; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được nhận phụng dưỡng hàng tháng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ ngàn xưa để lại.

Đáng chú ý, từ phong trào thi đua, năm qua, toàn ngành đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”. Tổng kết phong trào thi đua, toàn ngành đã có 5 cá nhân được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) Thành phố khen tặng danh hiệu “Người tôt, việc tốt”. Sở LĐTBXH Hà Nội đã khen tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở cho 22 cá nhân; 1 tập thể, 1 cá nhân điển hình được Thành phố viết sách “ Những bông hoa đẹp” năm 2023.

Lan tỏa rộng khắp phong trào “Người tốt, việc tốt”
Lãnh đạo Sở LĐTBXH Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở cho các cá nhân

Cùng với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của ngành được duy trì đẩy mạnh và nâng cao, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành. Năm 2023, toàn ngành có 41 bài viết gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố tham gia Cuộc thi, so với năm 2022, số lượng bài viết tăng hơn 5 bài, có 5 bài lọt vào vòng chung khảo cấp Thành phố; Giám đốc Sở quyết định khen thưởng cho 2 cá nhân có thành tích trong Cuộc thi.

Thời gian tới, ngành LĐTBXH Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, trong đó tập trung vào 6 nội dung. Toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành đòn bẩy, thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024, tạo đà vững chắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Sở sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và gắn với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng đồng thời tiếp tục phát động và hưởng ứng Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2024 theo Kế hoạch của UBND Thành phố; nâng cao chất lượng bài viết tham gia …

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/lan-toa-rong-khap-phong-trao-nguoi-tot-viec-tot-160926.html