Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô

Chiều 22/1, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh; đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy công nghệ số và hạ tầng cho công nghiệp công nghệ số.

Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô
Toàn cảnh Hội nghị.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, năm 2023, toàn ngành Thông tin và Truyền thông Thủ đô đã đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông trên địa bàn, qua đó đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Về công tác quản lý Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND Thành phố kiện toàn, hợp nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố thành Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo đảm bảo công tác chỉ đạo thống nhất, tổng thể, thể hiện rõ trách nhiệm của từng ngành trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Thành phố.

Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao khen thưởng cho các đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố về các Kế hoạch và văn bản về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số được ban hành kịp thời. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND Thành phố về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với lĩnh vực viễn thông, trong năm 2023, Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong các sự kiện lớn của Thành phố; tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố qua SMS.

Đối với lĩnh vực báo chí, Sở tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023 trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, tập trung tuyên truyền về công tác lập Quy hoạch Thủ đô; xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô… Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025.

Đối với lĩnh vực thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tăng cường công tác rà soát, phối hợp xử lý đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có dấu hiệu “báo hóa” trên địa bàn; lập danh sách và mời các đơn vị quản lý 30 trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có dấu hiệu “báo hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội đến làm việc, căn cứ vi phạm chuyển Thanh tra Sở hồ sơ xử phạt 7 doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Trong năm 2023, Sở thực hiện rà soát, thẩm định 234 video clip trên Youtube, TikTok; 1 bài viết trên tài khoản Facebook có nội dung xấu, độc gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề nghị Công ty Google gỡ bỏ; rà soát 155 trang thông tin điện tử tổng hợp của 92 đơn vị, chuyển hồ sơ 17 trang thông tin điện tử tổng hợp có dấu hiệu quảng cáo trên mạng sai quy định cho Thanh tra Sở để kiểm tra, xử lý.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.

Cùng đó, đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và sản phẩm lĩnh vực ICT, công nghệ số và hạ tầng cho công nghiệp công nghệ số làm nền tảng cho phát triển nền tảng cho phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trong đó tập trung hoàn thiện trình ban hành và tổ chức triển khai các Kế hoạch: Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của Thành phố trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở…

Phải thẩm thấu xu thế chuyển đổi số xanh tới từng người dân

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho rằng ngành Thông tin và Truyền thông Hà Nội nói chung và Sở Thông tin và Truyền thông nói riêng đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong năm 2023. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ tiếp tục cùng đồng hành với Thủ đô trong những năm tới.

Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, trong năm 2023, Bộ đã sát cánh cùng Hà Nội rất tốt trong công tác khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý điều hành. Các vướng mắc của Hà Nội luôn được Bộ Thông tin và Truyền thông ưu tiên giải quyết.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho rằng Hà Nội cần vận dụng tốt các công cụ quản lý mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố cho các địa phương nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số vào mọi mặt từ xã hội cho đến kinh tế, đời sống. Đặc biệt là thay đổi triệt để công tác quản lý Nhà nước theo hướng hiện đại, trực tuyến và tốn ít thời gian.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải khẳng định việc Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023, qua đó tạo đà thuận lợi cho những nhiệm vụ quan trọng của ngành trong năm 2024.

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải lưu ý Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cần tiếp tục lan tỏa trong hệ thống của mình cũng như toàn ngành về quan điểm, chủ trương của Thành phố tại Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với định hướng phát triển Thành phố theo hướng văn hiến – hiện đại – xanh – văn minh.

Lan tỏa xu hướng chuyển đổi số xanh, tuần hoàn tới mỗi người dân Thủ đô
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xu hướng và xu thế được Hà Nội xác định là xanh – chuyển đổi số – tuần hoàn. Chuyển đổi số có thể tạo được đột phá, không thêm việc, giảm người nhưng lại mang tới kết quả tốt hơn. Nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông là phải thẩm thấu được những định hướng này tới từng người dân Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải, trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng khác. Đầu tiên là nghiên cứu các hành lang pháp lý nhằm tham mưu cho Thành phố thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô khi văn bản pháp luật này được thông qua; thực hiện việc quản trị của Thành phố trên cơ sở dữ liệu số, đây là trụ cột quan trọng nhất của chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông cần đặt mục tiêu liên tục làm sạch dữ liệu, sạch đến đâu là chia sẻ đến đó cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời cần lưu ý đến hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là các xã, huyện xa cần sớm hoàn thiện để có thể triển khai chuyển đổi số đồng đều, sâu rộng; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về lợi ích của chuyển đổi số, từ đó tạo tiền đề cho công dân số.

N.Hoa