Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nông dân để thực hiện tốt chính sách “tam nông”

Đối thoại với nông dân Thủ đô, ngày 27/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, việc thực hiện chính sách “tam nông” (nông nghiệp- nông thôn- nông dân) trên địa bàn Thành phố còn có những khó khăn, hạn chế. Để giải quyết hiệu quả, triệt để, lãnh đạo Thành phố rất cần nghe ý kiến tham vấn của bà con nông dân, cán bộ, hội viên Hội Nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư về nông nghiệp.

Hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2022 được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội đến 18 điểm cầu tại 18 huyện, thị xã và 406 điểm cầu tại 406 xã, phường, thị trấn.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị đối thoại
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị đối thoại, khi được tổ chức vào dịp Thủ đô đang tập trung tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022).

Bí thư Thành ủy nêu rõ, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”, Thành ủy Hà Nội luôn xác định: Tăng cường đối thoại, tiếp thu góp ý, tích cực giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân là giải pháp căn cơ, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của địa phương, ủng hộ và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; thông qua đó, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân khi triển khai những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Trong những năm qua, lãnh đạo Thành phố đã nhiều lần đối thoại với nông dân, nhiều vấn đề cốt lõi hoặc còn khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, như: Nguồn lực đầu tư; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; các nguồn vốn, quỹ phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; chính sách khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; hỗ trợ nông dân; quản lý, kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp,… đã được Thành ủy, UBND Thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết, tạo sự biến chuyển tích cực, được các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân Thủ đô ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao.

Tuy vậy, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng, việc thực hiện chính sách “tam nông” trên địa bàn Thành phố còn có những khó khăn, hạn chế; nhất là vấn đề sản xuất manh mún; thương hiệu sản phẩm chủ lực với năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao còn mờ nhạt; đất nông nghiệp không được canh tác có xu hướng ra tăng; các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kinh tế – kỹ thuật nông thôn được đầu tư chưa đồng bộ theo hướng tiệm cận đô thị. Đời sống một bộ phận nông dân còn gặp khó khăn, vấn đề giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập của người nông dân, nhất là đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 còn hạn chế. Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp và đầu tư vào khu vực nông thôn còn bất cập, chưa khả thi, chưa hiệu quả…

“Để giải quyết hiệu quả, triệt để những vấn đề này, lãnh đạo Thành phố rất cần nghe ý kiến tham vấn của bà con nông dân, cán bộ, hội viên Hội Nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư về nông nghiệp”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu nêu ý kiến thẳng thắn, ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể với lãnh đạo Thành phố: xem các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Thành phố đã đúng và trúng, đáp ứng nhu cầu của bà con và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa? Quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì? Mạnh dạn đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đồng thời, tham góp ý kiến với Thành phố về việc triển khai tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiến kế, đóng góp sáng kiến xây dựng Thủ đô; chủ động đề xuất với Thành phố giao Hội Nông dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

“Sau hội nghị, các vướng mắc, kiến nghị của nông dân Thủ đô sẽ được giải đáp, giải quyết theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn Thành phố; góp phần tạo môi trường ngày càng thuận lợi để nông dân Thủ đô và tổ chức Hội Nông dân phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, vững tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng chung tay, góp sức “Làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Hoàng Phúc