Lãnh đạo UBND cấp huyện, xã nên đóng vai người dân, trực tiếp tham gia dịch vụ công

Lãnh đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã nên đóng vai người dân, trực tiếp tham gia dịch vụ công, nhằm đánh giá toàn diện về quy trình, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị để có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2423/UBND-KSTTHC về triển khai thực hiện quy trình: Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Đăng ký khai tử trên Cổng dịch vụ công, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBND Thành phố đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chủ động chỉ đạo, phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các quận, huyện, thị xã thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện 3 quy trình: Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Đăng ký khai tử.

Đồng thời, tổ chức ngay thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công, Một cửa điện tử theo quy trình do UBND Thành phố ban hành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện 3 quy trình trên.

Lãnh đạo UBND cấp huyện, xã nên đóng vai người dân, trực tiếp tham gia dịch vụ công
Cồng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội

“Lãnh đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã nên đóng vai người dân, trực tiếp tham gia dịch vụ công, nhằm đánh giá toàn diện về quy trình, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị để có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả; chỉ đạo công chức trên địa bàn gương mẫu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận phản ánh của công dân trong sử dụng dịch vụ công, tập hợp, kiến nghị, đề xuất điều chỉnh về quy trình, thủ tục”, Công văn nêu.

Đồng thời, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động bố trí kinh phí, trang thiết bị (máy tính, máy in, máy quét văn bản và các thiết bị liên quan) phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; triển khai việc ký số giấy tờ hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn) gửi vào tài khoản, thư điện tử của công dân; thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, tùng bước số hóa sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch, hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

UBND Thành phố đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội phối hợp, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, thanh niên của Thành phố nội dung của các thủ tục: Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn.

Đăng ký, đăng nhập tài khoản giao dịch điện tử trên Cổng dịch vụ công để thực hiện TTHC trực tuyến. Thực hiện thủ tục cho bản thân, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ người thân, bạn bè, người dân, đoàn viên, thanh niên thực hiện Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng dịch vụ công.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an Thành phố, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, triển khai thực hiện 3 quy trình trên Cổng dịch vụ công, Một cửa điện tử Thành phố, tích hợp, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch.

Đồng thời, xây dựng ứng dụng để công dân có thể truy cập Cổng Dịch vụ công Thành phố nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại di động, máy tính bảng; hướng dẫn công dân, công chức đăng ký tài khoản, đăng nhập tài khoản giao dịch điện tử để thực hiên, giải quyết dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố.

 

H.L

Lãnh đạo UBND cấp huyện, xã nên đóng vai người dân, trực tiếp tham gia dịch vụ công (laodongthudo.vn)