Lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

Ngày 11/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, (Nghị quyết 15) và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016, (Chỉ thị 15) của Ban Thường vụ Thành ủy. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15, chủ trì hội nghị.

Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy có nội dung về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố”; còn Chỉ thị số 15-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Đánh giá, xếp loại thực chất hơn

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật cho biết, từ khi ban hành đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, vào cuộc thực chất, chủ động, quyết liệt nhất, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, giữ vững sự phát triển ổn định của Thành phố. Trong đó, các cấp ủy đảng đã chủ động hơn trong việc rà soát, sớm nhận diện những tổ chức cơ sở đảng có biểu hiện yếu kém hoặc có vấn đề cần quan tâm, xây dựng đề án, kế hoạch để kịp thời củng cố, giải quyết.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

Nhờ vậy, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố đã có bước chuyển biến tích cực, nhất là tại xã, phường, thị trấn. Theo phân tích, so sánh số liệu kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Thành phố cho thấy, việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Cụ thể, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm rõ rệt, từ 50,5% giảm còn 18,4%; hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 37,2% tăng lên 75,6%; hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ giảm từ 12,2% còn 8,6%.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra đối với 10.445 tổ chức đảng và 3.870 đảng viên, giám sát đối với 5.501 tổ chức đảng và 2.776 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 615 tổ chức Đảng và 1.851 đảng viên, kết luận 388 tổ chức đảng (chiếm 63%) và 1.374 đảng viên (chiếm 74% có vi phạm), phải thi hành kỷ luật 25 tổ chức đảng và 824 đảng viên…

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hồng Nhật trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Nhật, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, toàn Thành phố đã củng cố được 251/277 tổ chức cơ sở đảng trong danh sách Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi và 90/102 tổ chức cơ sở đảng diện Ban Chỉ đạo cấp huyện theo dõi. Dù vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Từ những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn, Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đồng thời, coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề… Đặc biệt, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.

Nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở

Trình bày báo cáo kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Khảm thông tin, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến rõ nét. Công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại tố cáo, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Cùng với đó, ý thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người được nâng lên.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên
Lãnh đạo thành phố Hà Nội khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cụ thể, tháng 12/2016, từ khi Chỉ thị 15-CT/TU được triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi, đôn đốc 200 vụ việc. Đến nay, qua rà soát, kiểm tra các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, Ban Chỉ đạo Thành phố tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết 49 vụ việc (đã giảm 151 vụ việc so với năm 2016), trong đó có 26/53 vụ việc khiếu kiện phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự.

Tuy nhiên, Thành phố đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, so với 6 năm trước khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị 15-CT/TU, tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn Thành phố vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số đoàn đông người chưa có chiều hướng giảm, nội dung khiếu nại tố cáo tập trung vào lĩnh vực thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mô hình quản lý chợ… với tính chất, mức độ khá gay gắt.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Trần Văn Khảm cho biết, qua khảo sát 8 đơn vị đều thống nhất cao quan điểm cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian tới với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người, các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp công dân, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin để nâng cao chất lượng, tiến độ điều hành, xử lý nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Hoàng Phúc