Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Trong tháng 11/2023, thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về việc triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo yêu cầu của UBND Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội, cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô sẽ chuẩn bị thành phần hồ sơ lấy ý kiến, gồm: Báo cáo Quy hoạch Thủ đô; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch Thủ đô; Hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch theo quy định.

Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Ảnh minh họa.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành Thành phố chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn trong việc nghiên cứu các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư của ngành, lĩnh vực, địa bàn theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền. Phối hợp với cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô, đôn đốc, liên hệ với các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ để lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô.

Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan, UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo việc lấy ý kiến về Quy hoạch Thủ đô đến UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn. UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về quy hoạch đến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan. Cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử…

Theo kế hoạch, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội gửi hồ sơ tới các đơn vị có liên quan trong tháng 10/2023. Thời gian tiếp nhận các góp ý trong tháng 11/2023; tiếp thu, hoàn thiện nội dung quy hoạch trong tháng 11/2023.

P.Ngân