LĐLĐ huyện Đan Phượng: Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên cấp huyện năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng hoạt động về công tác an toàn vệ sinh lao động góp phần thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật và chế độ chính sách về công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên cấp huyện năm 2023.

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đan Phượng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên cấp huyện năm 2023. Hội thi dự kiến tổ chức vào giữa tháng 11/2023 tại hội trường UBND huyện.

Hội thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền luật pháp, chế độ chính sách về an toàn vệ sinh lao động đến người lao động; vận động người lao động tích cực tham gia công tác an toàn vệ sinh lao động, đưa công tác an toàn vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp thành phong trào sâu rộng, qua đó nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

LĐLĐ huyện Đan Phượng: Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên cấp huyện năm 2023
Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đan Phượng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, bồi dưỡng kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở.

Đối tượng dự thi là đoàn viên, người lao động thuộc các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp. Mỗi đơn vị cử 1 đội gồm 3 thí sinh (đội trưởng là đồng chí phụ trách an toàn vệ sinh của đơn vị).

Các độ thi sẽ tham gia 2 nội dung gồm: Thi lý thuyết, trả lời các câu hỏi kiến thức dưới hình thức trắc nghiệm hiểu biết về pháp luật an toàn vệ sinh lao động; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp về công tác an toàn vệ sinh lao động; hiểu biết về nội dung triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở doanh nghiệp mình; kiến thức về chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ… Thao tác thực hành: Các đội thi thực hiện các thao tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, xử lý sự cố và phối hợp ứng cứu tại chỗ (như cấp cứu điện giật, sơ cứu băng bó các vết thương…).

Minh Phương