LĐLĐ huyện Thạch Thất: Vận động người lao động tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đã ban hành công văn đề nghị các Công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện, trong đó có đoàn viên, CNVCLĐ về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác của các địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ huyện Thạch Thất.

Thông qua Cuộc thi, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện Thạch Thất.

Vận động người lao động tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
LĐLĐ huyện Thạch Thất vận động người lao động tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước (Ảnh minh họa)

Theo đó, mỗi cá nhân được gửi tối đa 2 bài viết dự thi có nội dung khác nhau. Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, ghi rõ họ tên người dự thị, địa chỉ, đơn vị công tác. Dung lượng bài viết không quá 50 trang.

Đồng thời, bài viết phải thể hiện được 3 yêu cầu: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nêu bật được tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; liên hệ bản thân, địa phương, đơn vị.

Theo kế hoạch, các CĐCS triển khai phát động cuộc thi đến đoàn viên, CNVCLĐ của đơn vị xong trước ngày 10/6.

Thời gian nhận bài dự thi: Các CĐCS tổng hợp bài dự thi của đoàn viên, CNVCLĐ nộp về LĐLĐ huyện trước 16h ngày 20/7. LĐLĐ huyện sẽ tổng hợp các bài dự thi của các CĐCS để nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi chấm bài dự thi xong trước ngày 30/9/2022. Dự kiến tổng kết, trao giải cuộc thi vào tháng 11/2022.

K.T
https://laodongthudo.vn/van-dong-nguoi-lao-dong-tham-gia-cuoc-thi-viet-tim-hieu-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-141418.html