LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là nền tảng bền vững, điểm tựa vô cùng quý giá của mọi thành viên trong gia đình, nhất là đối với mỗi người phụ nữ, do vậy, “đảm việc nhà” là một yêu cầu, là điều kiện và là cơ sở vững chắc để nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có một gia đình hạnh phúc.

Nhờ sự linh hoạt, khoa học trong sắp xếp việc nhà đã giúp nhiều nữ đoàn viên, người lao động huyện Thường Tín thành công trong cuộc sống gia đình, tạo động lực để các chị thành công trong lao động sản xuất và công tác.

Dù bận rộn với công việc xã hội nhưng khi trở về mái ấm gia đình các chị luôn là điểm tựa, là người xây tổ ấm và giữ vững hạnh phúc gia đình. Nhờ linh hoạt, khoa học trong sắp xếp việc nhà… đã giúp nhiều chị em thành công trong cuộc sống gia đình, tạo động lực để các chị có được những thành công trong lao động sản xuất và công tác.

LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc
Thông qua phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, được tặng giấy khen của huyện, bằng khen của Thành phố.

Để đáp ứng với nhiệm vụ công tác, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín cũng đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở quan tâm, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Năm 2021, đã có gần 2.500 nữ CNVCLĐ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, trong đó có 76 chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã có 2.531 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện, nhiều sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp Thành phố.

Với sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ nữ CNVCLĐ trong toàn huyện, có gần 3.000 gia đình nữ CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa tại nơi cư trú, có 1 gia đình được biểu dương cấp Thành phố; 85 gia đình được công nhận gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp huyện. Có 3.120/4.855 đạt 64% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Các phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” được đông đảo nữ CNVCLĐ tích cực tham gia. Có 100% nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào.

Thông qua phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, được tặng giấy khen, bằng khen của huyện và Thành phố.

K.Tiến