LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Đảm bảo chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024

Từ đầu năm 2023 tới nay, các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm đã triển khai bài bản và hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cơ sở và tổ chức Công đoàn.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân, nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ), ngay từ đầu năm LĐLĐ quận đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng Nội quy lao động, Quy chế dân chủ tại nơi làm việc; rà soát các nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), tổ chức lấy ý kiến NLĐ về những nội dung, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để đề xuất thương lượng và ký kết TƯLĐTT mới với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Kết quả đã có 19 bản TƯLĐTT được ký mới.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Đảm bảo chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tặng quà người lao động dịp Tháng Công nhân năm 2023.

LĐLĐ quận phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 với sự tham gia của hơn 400 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Đồng thời chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động một cách thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt thực hiện các quy định của Chính phủ về thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, LĐLĐ phối hợp với UBND quận xây dựng và triển khai hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và Hội nghị NLĐ. Đã có 80/80 đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%); trong đó 80/80 đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân (đạt 100%). 282/402 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ (đạt 70,1%) và có 301/402 doanh nghiệp có TƯLĐTT (đạt 74,8%).

Số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đối thoại là 223/402 doanh nghiệp (đạt 55,5%), số đơn vị xây dựng quy chế dân chủ là 260/482 đơn vị (đạt 53,9%). Các đơn vị, doanh nghiệp do chuẩn bị chu đáo trước Hội nghị và có sự tham gia góp ý kiến, chỉ đạo của LĐLĐ quận nên Hội nghị có chiều sâu, sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, thu hút nhiều ý kiến tham gia của CNVCLĐ, đảm bảo dân chủ, thiết thực.

Bên cạnh công tác đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, các cấp Công đoàn quận cũng làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ. Tiếp tục triển thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ”, LĐLĐ quận phối hợp với các đơn vị ký thỏa thuận, hợp tác để thúc đẩy thực hiện các chương trình hỗ trợ, mua sắm ưu đãi, khám chữa bệnh miễn phí cho CNVCLĐ và hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Có 1.212 NLĐ được thụ hưởng các ưu đãi từ các hoạt động chăm lo.

Cùng với đó, LĐLĐ quận chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp, người sử dụng lao động có các biện pháp thiết thực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán thông qua việc tham gia phân phối tiền lương, tiền thưởng, các phúc lợi khác vào dịp cuối năm, tặng quà Tết và kịp thời công khai để NLĐ biết, yên tâm làm việc. Dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân, LĐLĐ quận đã trao hàng ngàn suất quà tới đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa NLĐ về quê ăn Tết cùng gia đình…

Bên cạnh công tác chăm lo, công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ cũng được triển khai tổ chức toàn diện, đồng bộ tới các Công đoàn cơ sở và CNVCLĐ, đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Công tác phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể được duy trì tốt, đặc biệt là trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của cơ sở, tư tưởng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được ổn định, quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp được đảm bảo.

Ngoài ra các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận duy trì và phát triển, có sự sáng tạo và đổi mới, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước và hoạt động Tháng Công nhân đi vào chiều sâu. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở được tập trung triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo phát triển Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước quận đã vận động, tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới. 9 tháng năm 2023 đã thành lập được 21/30 Công đoàn cơ sở đạt 70% kế hoạch năm, kết nạp 1.774/2.500 đoàn viên đạt 70,96% kế hoạch năm, trong đó thành lập 13 Công đoàn cơ sở có từ 25 đoàn viên trở lên. Ngoài ra phong trào nữ CNVCLĐ, hoạt động của Ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính Công đoàn tiếp tục được chủ động và đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2023, các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm trong tập hợp, tổ chức vận động đoàn viên, CNVCLĐ thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2023. Đặc biệt nắm chắc tình hình cơ sở và đoàn viên, CNVCLĐ về đời sống, việc làm, nhất là những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, để chỉ đạo và tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, trợ giúp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn kịp thời, góp phần ổn định tình hình chung trên địa bàn. Đặc biệt các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động quan tâm tới tiền lương, tiền thưởng đối với CNVCLĐ, nhất là trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán 2024.

Trần Vũ