LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm viêc nhà” năm 2022. Đã có trên 250 tập thể và 4.589 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt danh hiệu và được biểu dương ở cơ sở; trong đó 38 tập thể và 114 cá nhân tiêu biểu nhất được LĐLĐ quận xét chọn khen thưởng.

Nâng cao hiệu quả công việc

Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” được LĐLĐ quận Nam Từ Liêm phát động và triển khai sâu rộng trong nữ CNVCLĐ. Phong trào này đã trở thành nét đẹp truyền thống và có sức lan tỏa để nữ CNVCLĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho biết, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” được LĐLĐ quận phát động và triển khai sâu rộng trong nữ CNVCLĐ quận.

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thành Trung cho biết: Phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được các Công đoàn cơ sở quan tâm, tham mưu với chính quyền gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”, “Công nhân giỏi”, “Giáo viên dạy giỏi”, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm các đề tài khoa học, “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”; Xây dựng “Đơn vị văn hoá”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

Các cơ sở đã lựa chọn nội dung phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm ở khối, ngành như: Khối trường học với phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, “Dạy tốt – học tốt”…; khối sản xuất kinh doanh với các phong trào “Lao động giỏi”; “An toàn – chất lượng – hiệu quả”… ; khối các cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện “cải cách hành chính”, “sáng kiến kinh nghiệm”,…

Phong trào đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác, học tập của từng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và đã động viên được đông đảo chị em tham gia đạt được những thành tích đáng trân trọng.

Trong năm 2022, đã có 14 lao động nữ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp quận, 65 nữ CNVCLĐ có “Sáng kiến, sáng tạo” đạt cấp quận; 9 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Bà Lê Thị Kim Điệp – Chủ tịch LĐLĐ quận trao Giấy công nhận cho các tập thể đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2022.

Phong trào đã góp phần giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của đội ngũ nữ CNVCLĐ, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua hành động cách mạng chung của toàn quận đồng thời phong trào đã giúp cho nữ CNVCLĐ có mục đích phấn đấu vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn vừa làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm – bình đẳng – tiến bộ – hạnh phúc.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh: Trong năm 2023, để phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” tiếp tục lan rộng và có chiều sâu, các cấp công đoàn trong toàn quận cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên là tiếp tục phổ biến sâu, rộng nội dung Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các nghị định hướng dẫn thi hành liên quan đến lao động nữ; tuyên truyền những quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, dân số – chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình, những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam.

Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Đai diện Trường THCS Lý Nam Đế nhận khen thưởng tập thể “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Vận động nữ CNVCLĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác với năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, hoàn thành các công trình sản phẩm, các đề tài khoa học, các sáng kiến cải tiến, kinh nghiệm chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm.

Qua đó, phát hiện các tập thể nữ, gương nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học và hoạt động công đoàn để bồi dưỡng, giới thiệu, khen thưởng đặc biệt là đối tượng lao động trực tiếp.

Đồng thời, động viên nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, gương mẫu thực hiện tốt nếp sống văn hoá công nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh việc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công LĐLĐ quận tạo môi trường để cán bộ, nữ đoàn viên, nữ CNVCLĐ được nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống và công tác.

Cùng với đó, động viên, tạo điều kiện cho chị em tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc bền vững, đoàn kết nhân ái với mọi người, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; giúp đỡ kịp thời những gia đình công nhân lao động còn đang khó khăn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thành Trung đề nghị Ban nữ công các cấp làm tốt công tác tham mưu, chủ động đề xuất trong công tác đào tạo, quy hoạch, đề bạt cán bộ nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của lao động nữ và trẻ em; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tổ chức Công đoàn liên quan đến phụ nữ; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất; quan tâm kiện toàn, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng ở các Công đoàn cơ sở…
Hà Phong
https://laodongthudo.vn/lan-toa-sau-rong-phong-trao-thi-dua-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-156668.html