LĐLĐ quận Nam Từ Liêm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến”

Chiều 16/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; trao hỗ trợ giáo viên, nhân viên, đoàn viên Công đoàn khối giáo dục có hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thành Trung cho biết, ngay khi Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội phát động thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến- Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội về hưởng ứng Chương trình, nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình với tinh thần thích ứng, linh hoạt, chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của Quận, Thủ đô và đất nước, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã ban hành các văn bản triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chương trình "1 triệu sáng kiến"
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thành Trung báo cáo tổng kết “01 triệu sáng kiến”.

Ban Thường vụ LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cũng đã chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trong đó, có các điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời gian, môi trường nghiên cứu, sáng tạo, điều kiện cơ sở vật chất thực hành, ứng dụng sáng kiến. Có cơ chế khuyến khích tinh thần, khen thưởng vật chất tương xứng với giá trị làm lợi mang lại, ưu tiên điều kiện nâng lương, nâng bậc, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ, vị trí công tác cao hơn cho các tác giả sáng kiến có hiệu quả.

LĐLĐ quận phân công nhiệm vụ cho 1 đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách và 1 đồng chí chuyên viên hỗ trợ trong việc nghiên cứu, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện cập nhật các sáng kiến vào phần mềm do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát hành.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chương trình "1 triệu sáng kiến"
Công đoàn trường Mầm non Mỹ Đình 2 và cá nhân là đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan – Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Trung Văn nhận bằng khen của LĐLĐ Thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Ở tại Công đoàn cơ sở thành lập “Tổ hỗ trợ và hướng dẫn cập nhập các sáng kiến” giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến và các thủ tục tham gia Chương trình..

Kết quả, trong giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, đã có 2289/1629 sáng kiến tham gia đạt 149% chỉ tiêu Thành phố giao.

Kết thúc giai đoạn 2 Chương trình, công nhân viên chức lao động quận cập nhật được 2971/2443 sáng kiến, đạt 121,6% chỉ tiêu Thành phố giao.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chương trình "1 triệu sáng kiến"
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong Chương trình “01 triệu sáng kiến”

Nhằm động viên, khích lệ ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên, LĐLĐ quận cũng đã tổ chức sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19” và phát động giai đoạn 2.

Tại hội nghị sơ kết, LĐLĐ quận đã trao thưởng cho 6 tập thể đạt thành tích cao, tôn vinh 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu tham gia Chương trình giai đoạn 1. Giai đoạn 2 thực hiện Chương trình có 6 tập thể và 7 cá nhân được khen thưởng cấp quận

Với cách làm sáng tạo, hiệu quả và quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, kết thúc Chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” LĐLĐ quận có 5.260/4.072 sáng kiến được cập nhật đạt 129,2% chỉ tiêu Thành phố giao.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chương trình "1 triệu sáng kiến"
Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cũng đã trao hỗ trợ cho 67 cán bộ, giáo viên, nguời lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các Công đoàn cơ sở khối giáo dục trên địa bàn quận.

Dịp này, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và LĐLĐ Thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể là Công đoàn trường Mầm non Mỹ Đình 2 và 1 cá nhân là đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan – Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Trung Văn đã có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

LĐLĐ quận biểu dương các tập thể các Công đoàn cơ sở: Trường Mầm non Tây Mỗ A; Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm; Trường Trung học cơ sở Phú Đô; Trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 2; Trường Trung học cơ sở Trung Văn và cá nhân các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Thời gian tới, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam có quy định về cơ chế tài chính hỗ trợ, khuyến khích, động viên cán bộ công đoàn trong tham gia, hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cở sở, đoàn viên công đoàn và người lao động trong hưởng ứng tham gia Chương trình.

Cạnh đó, tiếp tục có những chương trình, cuộc thi… nhằm mục đích tuyên truyền và lan tỏa vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung thể hiện tinh thần thi đua yêu nước. Đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cũng đã trao hỗ trợ cho 67 cán bộ, giáo viên, nguời lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các Công đoàn cơ sở khối giáo dục trên địa bàn quận.

Phương Bùi