LĐLĐ quận Tây Hồ: Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động

6 tháng đầu năm 2022, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn của các cấp Công đoàn quận Tây Hồ đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với công tác chăm lo đời sống, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận đã chủ động triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hướng tới lợi ích thiết thực cho đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ.

LĐLĐ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ hướng dẫn Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hội nghị người lao động năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Đoàn viên, người lao động ghi chép giải đáp của các chuyên gia tại buổi giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ quận tổ chức

41/41 Công đoàn cơ sở đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%); 73/119 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động (đạt 61.3%).

Tại hội nghị, CNVCLĐ đã được trực tiếp tham gia ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh của đơn vị và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ; sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của đơn vị tạo bầu không khí dân chủ trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Một số cơ quan, đơn vị tiến hành tổ chức hội nghị đảm bảo chất lượng như: Cơ quan Dân, Đảng quận ủy, Cơ quan Ủy ban nhân dân quận, Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Bao bì, Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam, Công ty TNHH Đại Việt Diên Đức…

LĐLĐ quận chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn mở lớp huấn luyện cấp chứng chỉ An toàn vệ sinh lao động, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo hộ lao động; củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

LĐLĐ quận phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến chăm sóc sức khỏe sau Covid-19 và chế độ, chính sách mới cho hơn 200 người lao động đại diện cho 8000 CNVCLĐ tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận

Buổi giao lưu trực tuyến mang lại lợi ích thiết thực, bổ ích cho người lao động cung cấp các kiến thức đồng thời khẳng định hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chăm sóc sức khỏe trong hệ thống tổ chức Công đoàn.

Cũng trong Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với CNVCLĐ quận Tây Hồ.

Hội nghị nhận được 13 ý kiến trực tiếp của đoàn viên, CNVCLĐ tập trung vào các nội dung: chế độ chính sách, việc làm, tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao động và quyền lợi của người lao động. Hội nghị là cơ hội để CNVCLĐ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và mong muốn với các cấp, các ngành.

6 tháng đầu năm, LĐLĐ đã tư vấn cho 38 trường hợp về thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách cho người lao động. Hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cho người lao động nghỉ việc có hưởng lương, tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động; hướng dẫn chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia phòng chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn triển khai, giám sát thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/phat-huy-vai-tro-dai-dien-bao-ve-quyen-loi-ich-hop-phap-cua-doan-vien-nguoi-lao-dong-143200.html