Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Chú trọng bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên Đào Đức Gương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ huyện đã triển khai được nhiều hoạt động thiết thực, trong đó chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên, ngay từ đầu năm Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), UBND các xã, thị trấn và Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCCVC), Hội nghị người lao động. Đến nay 100% đơn vị HCSN tổ chức Hội nghị CBCCVC. Trong đó 100% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động.
Đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động
Sôi nổi các hoạt động, phong trào CNVCLĐ tại huyện Phú Xuyên trong 6 tháng đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, LĐLĐ phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện chi trả mức lương tối thiểu vùng cho công nhân lao động (CNLĐ) theo đúng Nghị định 157 của Chính phủ. Phối hợp với Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ VI năm 2022, tổng kết công tác ATVSLĐ, Tháng Công nhân.

LĐLĐ huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai đến 100% CĐCS chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động thiết thực như: tuyên truyền, treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tập huấn…, khám sức khỏe, rà soát nội quy, quy trình, biện pháp làm việc ATVSLĐ tại doanh nghiệp, duy trì, phát triển phong trào “Xanh – Sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”.

Trong đó có công tác phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 9 doanh nghiệp trên địa bàn huyện về sử dụng lao động, thực hiện Luật Lao động, an toàn vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động… Liên tục tham gia phối hợp các hoạt động tư vấn pháp luật như: Tư vấn cho 12 lượt về hợp đồng lao động, Luật công đoàn, Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện và các chính sách chế độ liên quan đến CNVCLĐ.

Đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động
Nhiều chương trình tư vấn pháp luật được diễn ra nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho CNVCLĐ huyện.

Với Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng và giám sát việc thực hiện Thỏa ước.

Cụ thể, 10/52 đơn vị xây dựng Thỏa ước lao động tập thể và xây dựng quy chế đối thoại, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; qua kiểm tra, giám sát 3 CĐCS tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng chất lượng bữa ăn ca cho người lao động từ 25.000 – 30.000 đồng.

Nội dung các bản thỏa ước lao động tập thể đã có một số nội dung cao hơn pháp luật quy định và có lợi cho NLĐ như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng tay nghề; thực hiện chính sách lao động nữ…

Theo báo cáo của LĐLĐ huyện Phú Xuyên, qua 5 năm triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, LĐLĐ huyện đã ký thỏa thuận hợp tác với 2 đơn vị là Bưu điện huyện và Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên. Tới nay, hoạt động này đã triển khai các chương trình thỏa thuận hợp tác đến 100% CĐCS và triển khai rộng rãi đến đoàn viên, người lao động.

Kết quả, có 635 đoàn viên tham gia sử dụng dịch vụ bưu điện, mua con giống vịt chất lượng cao, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với số tiền thụ hưởng 412,2 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã hỗ trợ 85.000 con giống trị giá 92 triệu đồng và tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 450 lượt người.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên cho biết thêm: “Nhằm hỗ trợ CNVCLĐ có mức sống ổn định, LĐLĐ huyện đã duy trì cho 143 đối tượng được vay vốn của Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế với số tiền là 4,862 tỷ đồng.

P.X

Chú trọng bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động (laodongthudo.vn)