Liên kết xuất bản tủ sách Khoa học công nghệ

Ngày 16-5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Công ty cổ phần Xuất bản khoa học và giáo dục Thời Đại (TIMES) đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác liên kết xuất bản tủ sách “Khoa học công nghệ”.

Theo đó, hai đơn vị đã thống nhất trở thành đối tác của nhau và cùng ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác liên kết xuất bản sách in và sách điện tử với các hoạt động: Khai thác bản thảo, biên tập bản thảo, cấp quyết định xuất bản, in ấn xuất bản phẩm, phát hành xuất bản phẩm.

hnmo_ky-ket-hop-tac-lk-xb-1-.jpg
Quang cảnh lễ ký kết hợp tác liên kết xuất bản. Ảnh: TIMES

Đồng thời, hai bên cũng sẽ đồng hành truyền thông và phát hành tủ sách “Khoa học công nghệ” qua các sự kiện, hội thảo do hai bên đồng tổ chức liên quan tới xuất bản phẩm thuộc tủ sách này.

Ông Vũ Trọng Đại, Chủ tịch TIMES cho biết: “Thị trường xuất bản Việt Nam còn thiếu nhiều mảng sách nền tảng cho nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng tủ sách “Khoa học công nghệ”, TIMES mong muốn giới thiệu những cuốn sách về công nghệ nói chung; về AI, bán dẫn, dữ liệu trong những ứng dụng với xã hội; về những thành tựu mới, kiến thức nền tảng về công nghệ nói riêng”.

Chia sẻ về hoạt động hợp tác liên kết xuất bản, ông Trần Chí Đạt, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Chúng tôi luôn mong muốn trở thành “bà đỡ” cho nhiều tác phẩm có giá trị, đồng thời kiên quyết từ chối các xuất bản phẩm thiếu chất lượng. Vì thế, việc hợp tác cùng TIMES để xuất bản những cuốn sách về khoa học công nghệ cũng là lựa chọn ưu tiên”.

Được biết, hiện Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đang mở rộng xuất bản các đầu sách về lĩnh vực kinh tế số, xã hội số để bắt kịp xu thế chuyển đổi số của xã hội. Trên tiến trình đó, NXB mong muốn đón đầu và đẩy mạnh dòng sách khoa học công nghệ mang tính đổi mới, sáng tạo.

Hạ Yến

Liên kết xuất bản tủ sách Khoa học công nghệ (hanoimoi.vn)