Linh hoạt các giải pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu, trong 4 tháng cuối năm, toàn ngành cần linh hoạt thực hiện các giải pháp để ngăn chặn nợ mới phát sinh, triệt để thu nợ cũ; phối hợp với cơ quan chức năng ngay từ sớm để ngăn chặn, xử lý khi có dấu hiệu trục lợi, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Triển khai Quyết định số 2214/QĐ-BHXH về việc thành lập các đoàn công tác của BHXH Việt Nam để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, thu nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác khám, chữa bệnh BHYT tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ ngày 13/8 đến ngày 26/8, 4 đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và các Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn làm việc trực tiếp với BHXH 63 tỉnh, thành phố tại 8 cụm địa phương.

Linh hoạt các giải pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố cần nỗ lực, linh hoạt hơn nữa trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo của BHXH 63 tỉnh, thành phố, từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động không nhỏ từ dịch Covid-19, song BHXH các tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cũng như công tác thu và đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT; giải quyết nhanh chóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… Kết quả, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT, BHTN của các tỉnh, thành phố đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Đơn cử, tại thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 7/2022, toàn Thành phố đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 91,4% dân số với hơn 7,5 triệu người tham gia, tăng 0,5% so với cuối năm 2021. Số người tham BHXH bắt buộc đạt trên 1,9 triệu người (chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi); 64.301 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng hơn 2% so với cuối năm 2021. Đến nay, trên 99,9% các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, số còn lại thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đặc biệt, để đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân Thủ đô, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2025, thành phố Hà Nội còn có cơ chế hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện: 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% với các trường hợp khác, nâng tổng mức hỗ trợ lần lượt của các trường hợp này lên mức 60%, 50% và 20%.

Riêng với quận Long Biên (thành phố Hà Nội), 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo của quận, đủ điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, sẽ được hỗ trợ 100% tiền đóng BHXH tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tính hết tháng 7/2022, Thành phố có gần 2,5 triệu người tham gia BHXH, tăng hơn 4,1% so với năm 2021; hơn 7,7 triệu người tham gia BHYT; hơn 2,3 triệu người tham gia BHTN. Tính đến ngày 10/8/2022, BHXH Thành phố đã ban hành quyết định và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra 2.563 đơn vị. Qua thanh tra, số tiền đã khắc phục của 487 đơn vị đã được thanh tra là 52,7 tỷ đồng…

Tuy nhiên, theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn trong công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; phát triển người tham gia BHXH, BHYT… Việc thay đổi mức chuẩn hộ nghèo từ năm 2022 khiến mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng nên các tỉnh gặp khó trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một bộ phận người dân không còn thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT… đã tác động đến tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT ở một số địa phương. Tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn xảy ra phổ biến. Bên cạnh các doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19 nên không có khả năng nộp hoặc phải chậm nộp BHXH, vẫn còn có những doanh nghiệp cố tình chây ì, trốn đóng BHXH…

Thực hiện linh hoạt các giải pháp để chặn nợ mới phát sinh

Tại các Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo, trong những tháng cuối năm 2022, BHXH các tỉnh, thành phố cần quyết tâm, nỗ lực, linh hoạt hơn nữa trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ.

Linh hoạt các giải pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội
Ngày 26/8, đoàn công tác số 4 của BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn làm Trưởng đoàn làm việc với BHXH các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phải tập trung, khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, đánh giá tình hình, kết quả trong việc: Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT và đưa chỉ tiêu về phát triển BHXH, BHYT vào các Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội đến cấp huyện, xã; ban hành các chính sách hỗ trợ một số nhóm đối tượng từ ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, cần bám sát, theo dõi dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường rà soát, kiểm tra dữ liệu từ cơ quan Thuế chuyển sang để phát hiện số người tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia; đẩy mạnh thanh tra đột xuất các đơn vị có dấu hiệu vi phạm; chủ động đề xuất và tích cực tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để đôn đốc thu, thu nợ. Thực hiện linh hoạt các giải pháp để ngăn chặn nợ mới phát sinh, triệt để thu nợ cũ; phối hợp với cơ quan chức năng ngay từ sớm để ngăn chặn, xử lý khi có dấu hiệu trục lợi, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu, trong 4 tháng cuối năm 2022, BHXH các tỉnh, thành phố cần căn cứ tình hình cụ thể của địa bàn để chủ động, sáng tạo xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm truyền thông, vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT tới cấp huyện, xã.

Đặc biệt, lãnh đạo ngành nhấn mạnh, BHXH các tỉnh, thành phố cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam với BHXH các tỉnh, thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh… nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Bảo Duy
https://laodongthudo.vn/linh-hoat-cac-giai-phap-xu-ly-no-bao-hiem-xa-hoi-145225.html