Linh hoạt triển khai Quy tắc ứng xử gắn với đặc thù từng đơn vị

Sau 6 năm triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố đã làm thay đổi đáng kể thái độ, tác phong, nề nếp làm việc của đại đa số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc Thành phố, bước đầu hình thành chuẩn mực, điều chỉnh hành vi, lời nói trong văn hoá ứng xử, giao tiếp, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống của người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên khắp địa bàn Thủ đô.

Gắn thực hiện Quy tắc ứng xử với các sáng kiến, sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, tham mưu UBND Thành phố việc tổ chức phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021 – 2025. Một trong những mục tiêu quan trọng của phong trào là phát huy tối đa giá trị của những sáng kiến, kinh nghiệm từ cơ sở, nhân rộng đến các đơn vị, địa phương khác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của Thành phố.

z4794633096766_512d32152b95452edc6b513aa6b8de27.jpg
Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng tại Sở Khoa học và Công nghệ

Theo báo cáo với Đoàn kiểm tra Quy tắc ứng xử vào ngày 18/10, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và Thành phố phát động. Việc xây dựng mô hình và gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn với các phong trào thi đua viết về “Gương điển hình tiên tiến”, “Người tốt – Việc tốt”, mô hình điển hình “Dân vận khéo”. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã tích cực tham gia phong trào viết về “Gương điển hình tiên tiến”, “Người tốt – Việc tốt”, mô hình điển hình “Dân vận khéo”.

z4794624087066_efc46071edfbf91a963cf749ebf7a775.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ ngày 18/10

Các hoạt động sáng kiến, sáng tạo được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị nhằm phát huy tính sáng tạo, khoa học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khẳng định vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất lao động, chất lượng công việc, hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước. Các phong trào thi đua nơi công sở đã mang lại hiệu quả thiết thực, sâu rộng ở tất cả các đơn vị, doanh nghiệp; góp phần tích cực, giúp doanh nghiệp phát huy nội lực, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập; cũng là động lực, kịp thời động viên, cổ vũ người lao động tích cực lao động sản xuất, nghiên cứu sáng tạo.

z4794783024804_3617514ac71d3140537154444050f835.jpg
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Sở Khoa học và Công nghệ

Phát biểu trong buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra ấn tượng mạnh với mô hình cơ quan xanh, sạch đẹp, ngăn nắp, gọn gàng, chuyên nghiệp tại Bộ phận một cửa cũng như các phòng làm việc thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường mong muốn các mô hình của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục được nhân rộng, lan toả tới các sở, ngành khác tham khảo và noi theo.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trương đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ duy trì và đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức không chỉ thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử tại cơ quan mà còn thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại địa bàn cư trú. Bên cạnh đó, tích cực vận động người thân đồng hành thực hiện tốt Quy tắc ứng xử tại khu dân cư để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ ứng xử văn hóa, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Với đặc thù là Sở đầu ngành về các sáng chế, phát minh, Sở có thể nghiên cứu để sản xuất ra một số ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác giám sát và quản lý, phát hiện vi phạm trong thực hiện quy tắc ứng xử, góp phần nâng cao hiệu quả các giải pháp thực hiện của 02 bộ Quy tắc của Thành phố.

Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng

Đồng chí Bùi Minh Hoàng, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, qua 6 năm thực hiện đến nay, thông qua thực tế, các địa phương, đơn vị nếu thấy 02 bộ Quy tắc ứng xử cần sửa đổi, bổ sung gì cho phù hợp với tình hình hiện nay có thể đưa ra ý kiến, đề xuất với Đoàn kiểm tra. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, sau khi kiểm tra thực tế cũng như nghe báo cáo, đồng chí Bùi Minh Hoàng đánh giá cao kết quả mà Sở đã đạt được, đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy thế mạnh đặc thù riêng có của mình để triển khai sáng tạo, hiệu quả các Quy tắc ứng xử.

z4794693062024_f70f3cfc2da8a73c57d2e2a454ba2b2e.jpg
Đồng chí Bùi Minh Hoàng, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phát biểu

“Với Sở Xây dựng, theo chức năng nhiệm vụ là Sở rất lớn, tính chất công việc phức tạp, địa bàn quản lý rộng; yêu cầu về chất lượng, tính sáng tạo, đổi mới trong công việc ngày càng cao dẫn đến áp lực đối với cán bộ, công chức càng nhiều. Do vậy, Sở cần đặc biệt lưu ý đến công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử sao cho thực sự “thấm” và “ngấm” tới đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần giảm thiểu tối đa nhất những xung đột, búc xức, căng thẳng phát sinh trong quá trình tiếp nhận và giải quyết công việc với tổ chức và công dân, từ đó góp phần tăng chỉ số hài lòng của người dân”, đồng chí Bùi Minh Hoàng nhấn mạnh.

1(1).jpg
Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức người lao động trong cơ quan tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt về triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử được triển khai thực hiện thường xuyên. Lồng ghép tuyên truyền, quán triệt thông qua các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt dưới cờ, thông qua cuộc thi; định kỳ hàng năm Sở tổ chức tập huấn và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về quy tắc giao tiếp, ứng xử, bồi dưỡng về văn hóa công vụ. Sở nghiêm túc triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng”, tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở cùng xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; công sở văn minh, khoa học”; công chức, viên chức thực hiện “kỷ cương – trách nhiệm – tận tình – thân thiện”.

2(1).jpg
Đoàn kiểm tra tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng

Sở đã thực hiện niêm yết Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại nơi dễ nhìn dễ thấy. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở thực hiện việc niêm yết quy tắc ứng xử nơi này công cộng tại công viên, vườn hoa công cộng trên địa bàn Thành phố để các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường và đồng chí Bùi Minh Hoàng mong muốn Sở Khoa học và Công nghệ cũng như Sở Xây dựng đã làm tốt sẽ làm tốt hơn nữa trong triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử. Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện cần thương xuyên quan tâm đến công tác tuyên dương, khen thưởng kịp thời các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử.

 

Ly Ly

Linh hoạt triển khai Quy tắc ứng xử gắn với đặc thù từng đơn vị (nguoihanoi.vn)