Luật Hòa giải ở cơ sở tác động tích cực tới đời sống xã hội

Quận Bắc Từ Liêm vừa tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; trao thưởng các cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”, “Viết về câu chuyện hòa giải, tấm gương điển hình về hòa giải viên ở cơ sở”, “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2023.

Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Chiến cho biết, qua 10 năm triển khai việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận đã tác động tích cực đến đời sống xã hội; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất và hoạt động có hiệu quả, tạo bước chuyển biến trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Hầu hết các tổ hòa giải đã được kiện toàn bảo đảm đúng quy định, chất lượng hòa giải được nâng lên, thể hiện qua tỷ lệ các vụ hòa giải thành công năm sau cao hơn năm trước.

1
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Số vụ hòa giải thành ngày càng tăng, đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong Nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân.

Mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, mở rộng, thu hút được nhiều thành phần, nhiều lực lượng tham gia. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Hiện toàn quận có 195 tổ hòa giải với 1.050 hòa giải viên. Đa số hòa giải viên đều có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên, một số hòa giải viên có trình độ đại học, chuyên môn luật, đây là điều kiện thuận lợi đối với công tác hòa giải. Công tác tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên luôn được chú trọng, thực hiện thường xuyên.

Luật Hòa giải ở cơ sở tác động tích cực tới đời sống xã hội
Các cuộc thi về hòa giải, tìm hiểu pháp luật được người dân quận Bắc Từ Liêm hưởng ứng nhiệt tình.

Trong 10 năm, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 1.605 vụ việc, hòa giải thành 1.430 vụ việc. Năm 2023 quận đã tổ chức 3 cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”, cuộc thi “Viết về câu chuyện hòa giải, tấm gương điển hình về hòa giải viên ở cơ sở” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận.

Các cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận.

Thông qua cuộc thi đã góp phần làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật. Trang bị kiến thức pháp luật của cán bộ, công chức, các tầng lớp Nhân dân về định danh điện tử, xác thực điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cũng trong dịp này, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, 3 cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”, cuộc thi “Viết về câu chuyện hòa giải, tấm gương điển hình về hòa giải viên ở cơ sở” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận năm 2023.

L.T