Lương hưu sẽ tăng thêm bao nhiêu trong năm 2024?

Cùng với thực hiện cải cách chính sách tiền lương, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ cố gắng tham mưu để mức lương hưu tăng tối thiểu đạt 15%.

Liên quan đến vấn đề cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, phát biểu tại một cuộc họp đầu năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh chính sách lương hưu trên tinh thần cân đối hài hòa, không để người hưu trí vẫn gặp phải khó khăn, thiệt thòi sau khi cải cách.

Theo đó, ngành LĐTBXH sẽ cố gắng tham mưu để mức lương hưu sẽ tăng tối thiểu đạt 15%, so với mức lương của cán bộ công chức, viên chức tăng 23,5%.

Trước đó, tại Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Quốc hội đã nghị quyết từ ngày 1/7/2024, cùng với thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, sẽ đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Tuy nhiên, để xác định lương hưu năm 2024 tăng bao nhiêu phần trăm còn chờ có văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Lương hưu sẽ tăng thêm bao nhiêu trong năm 2024?
Ảnh minh họa

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, khi thực hiện cải cách tiền lương, đối tượng người có công trước năm 1995 cũng sẽ được giải quyết chế độ ở mức cao nhất, bảo đảm những đối tượng này không bị thiệt thòi. “Sau cải cách tiền lương, người có công sẽ hưởng mức cao hơn bình quân” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Ngoài tham mưu về vấn đề điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu trong năm nay cũng như thời gian tới, toàn ngành cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thị trường lao động, khắc phục những vấn đề khó khăn, tồn tại, quan tâm hơn nữa tới các khu công nghiệp, khu chế xuất hay những lĩnh vực, ngành nghề mới.

Đặc biệt, một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác của ngành trong năm 2024 là đảm bảo việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sau khi được thông qua phải thông thoáng, có hiệu quả cao nhất, đồng thời chuẩn bị tối đa các điều kiện hướng tới thực hiện Luật Việc làm (sửa đổi).

P.Diệp