Mặt trận các cấp Thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Ngày 20/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 để thảo luận, đánh giá tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã điểm lại một số kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh, trong những thành tích đó, có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên.
Mặt trận các cấp Thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân
Quang cảnh Hội nghị.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2023, Hội nghị lần thứ 10 sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023; kết nạp mới 1 tổ chức thành viên; kiện toàn, chia tay các vị Ủy viên Ủy ban và hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Mặt trận các cấp Thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; lựa chọn, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Mặt trận các cấp cũng chú trọng quan tâm, thúc đẩy các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tình hình mới; nỗ lực đồng hành cùng chính quyền trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách về phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên… qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Mặt trận các cấp Thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII và chia tay các thành viên thôi làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, năm 2023, nhiệm vụ của Mặt trận sẽ nhiều hơn, trong đó, Mặt trận các cấp cần quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, chủ động nắm tình hình nhân dân; chủ động, trách nhiệm, quyết liệt và bản lĩnh trong thực hiện công tác Mặt trận; mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; cụ thể hóa hơn nữa việc thực hiện giám sát để đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Duy trì tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để tháo gỡ, giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở; tham gia có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

“Các cấp Mặt trận cũng cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong từng cấp; đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ động, trách nhiệm, quyết liệt và bản lĩnh trong thực hiện công tác Mặt trận..

Trước mắt, Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui Xuân đón Tết…”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã bổ sung 6 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, gồm: Ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Phạm Quang Thanh – Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Thành phố; Trương Văn Nhung – Phó Ban Dân tộc và tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Thị Vân – Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây; Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Hội nghị cũng hiệp thương cử ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã thông báo tình hình kinh tế – xã hội của Thành phố trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 332.961 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, GRDP dự kiến tăng 8,89%. Vốn đầu tư thực hiện tăng mạnh, doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Thành phố còn tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chiến lược phát triển Thủ đô. Tiêu biểu như triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo tổng kết thực hiện Luật Thủ đô và đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô…

B.D
https://laodongthudo.vn/ma-t-tra-n-ca-c-ca-p-thanh-pho-da-la-m-to-t-vai-tro-ta-p-ho-p-kho-i-da-i-doa-n-ke-t-toan-dan-150370.html