Mỗi cán bộ công đoàn cần dám nghĩ, dám làm, vì lợi quyền công nhân lao động

“Mỗi cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh cần nỗ lực học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần học tập, tư duy dám nghĩ, dám làm, tinh thần “dũng cảm, dám hy sinh quyền lợi của cá nhân mình vì lợi quyền công nhân lao động…”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Phát huy truyền thống vẻ vang, tự hào của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III – năm 2022 diễn ra tối qua (28/7), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, đúng ngày kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Trải qua 93 năm xây dựng và phát triển, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Mỗi cán bộ công đoàn cần dám nghĩ, dám làm, vì lợi quyền công nhân lao động
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong muốn, mỗi cán bộ công đoàn cần dám nghĩ, dám làm, vì lợi quyền công nhân lao động.

Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của Đảng, của dân tộc, là chỗ dựa vững chắc, gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân và người lao động; khẳng định vai trò trung tâm tập hợp, đoàn kết đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần tự lực tự cường, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.

“Trong sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, có sự đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ công đoàn. Các thế hệ cán bộ công đoàn nối tiếp nhau, gìn giữ, vun đắp truyền thống vẻ vang, rất đỗi tự hào của tổ chức Công đoàn Việt Nam”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, trước yêu cầu cấp thiết của tình hình, với sự phát triển nhanh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, đội ngũ cán bộ công đoàn hôm nay đang tích cực, chủ động đổi mới, trăn trở tìm tòi, thậm chí không quản ngại hy sinh lợi ích của cá nhân vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, để tổ chức Công đoàn có thể làm tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của người lao động.

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh: Tôn vinh cán bộ công đoàn sáng tạo, vì đoàn viên, người lao động

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, để ghi nhận và biểu dương những cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn, vì đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã báo cáo và được Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép tổ chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh – giải thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người nổi tiếng với tư duy đổi mới, nói và làm, lý luận và thực tiễn phải đi cùng với nhau, người đã có thời gian giữ cương vị người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Sau 2 lần trao tặng Giải thưởng vào năm 2019 và năm 2020, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, được cán bộ Công đoàn các cấp đón nhận, năm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III.

Mỗi cán bộ công đoàn cần dám nghĩ, dám làm, vì lợi quyền công nhân lao động
10 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022.

Từ 63 đề cử, giới thiệu của các cấp Công đoàn, qua 2 vòng xét chọn, Hội đồng xét chọn đã tìm được 10 cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc để đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng giải thưởng.

Với tinh thần hướng về cơ sở, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh năm nay tôn vinh 6 cán bộ Công đoàn cơ sở, 2 cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 2 cán bộ LĐLĐ cấp tỉnh, ngành.

“Mặc dù tuổi đời, tuổi nghề và vị trí công tác của các đồng chí khác nhau, nhưng điểm chung các đồng chí đều là những cán bộ Công đoàn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, gắn bó với người lao động, lăn lộn với cơ sở, lo nỗi lo của đoàn viên, vui niềm vui của người lao động, được đồng nghiệp và người lao động tin yêu, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá”, người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam ghi nhận.

Biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc tiêu biểu của các cán bộ công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong rằng các cán bộ công đoàn tiếp tục phát huy thành tích, nỗ lực không ngừng, truyền cảm hứng tích cực tới cán bộ Công đoàn các cấp, lan tỏa mạnh mẽ bầu nhiệt huyết vì người lao động để toàn xã hội hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Mỗi cán bộ công đoàn cần dám nghĩ, dám làm, vì lợi quyền công nhân lao động
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng (LĐLĐ thành phố Hà Nội) vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” thể hiện quan điểm nhất quán và xuyên suốt; sự quan tâm của của Đảng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Trong đó, Bộ Chính trị quan tâm chỉ đạo cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động.

Theo đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị: Các cấp Công đoàn cần tập trung bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 21/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, qua thực tiễn hoạt động, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị, các cấp Công đoàn cần rà soát đảm bảo không cơ cấu những cán bộ công đoàn không đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống Công đoàn.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh cần nỗ lực học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần học tập tư duy dám nghĩ, dám làm, tinh thần “dũng cảm, dám hy sinh quyền lợi của cá nhân mình vì lợi quyền công nhân lao động…”; “sâu sát với công nhân nắm bắt tình hình và kịp thời biểu dương, phát huy những tài năng mới” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Bảo Duy