Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Bạn đọc Nguyễn Hồng Phúc (Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) hỏi: Người sử dụng lao động sẽ bị xử lý như thế nào khi chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động? Nếu bị phạt, mức phạt sẽ là bao nhiêu?

Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội
Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. (Ảnh minh họa: B.D).

– Nội dung bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội”.

Về mức xử phạt, theo quy định tại điểm a Khoản 5, Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022: Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: “Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp…”.

B.D

Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (laodongthudo.vn)