Năm 2023, Hà Nội tăng 10 bậc về tỷ lệ tốt nghiệp THPT

Tỷ lệ tốt nghiệp của Hà Nội năm 2023 xếp thứ 17 toàn quốc. Cụ thể, tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn thành phố đạt 99,56%, trong đó khối giáo dục trung học đạt 99,75% và khối giáo dục thường xuyên đạt 98,29%, trong khi năm 2022 xếp thứ 27, tăng 10 bậc.

nth_5816-1689724587256.jpg

Thành phố Hà Nội xếp thứ 17, tăng 10 bậc về tỷ lệ tốt nghiệp THPT (Ảnh: Trần Hiệp)

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, kết quả năm nay có chuyển biến rõ so với năm 2022.

Theo thống kê, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, toàn thành phố Hà Nội có 1.232 điểm 10, tăng 3,35 lần so với năm 2022. Trong đó, môn toán có 3 điểm 10, ngoại ngữ có 106 điểm 10, vật lý có 11 điểm 10, hóa học có 16 điểm 10, sinh học có 12 điểm 10, lịch sử có 55 điểm 10, địa lý có 4 điểm 10, giáo dục công dân có 1.025 điểm 10.

Số bài thi đạt từ 9,0 điểm trở lên là 40.978 bài, chiếm 7,16%. Số bài thi đạt từ 8,0 trở lên là 109.604 bài, chiếm 19,14%. Số bài thi đạt điểm trung bình (5,0) trở lên là 475.971 bài, chiếm 83,13%.

Môn ngoại ngữ có điểm trung bình là 6,20 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình ngoại ngữ là 6,34), đứng thứ ba toàn quốc.

Môn vật lý có điểm trung bình là 6,81 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình môn vật lý là 7,60), đứng thứ 14 toàn quốc.

Môn ngữ văn có điểm trung bình là 7,20 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình môn ngữ văn là 7,27), đứng thứ 16 toàn quốc.

Môn toán có điểm trung bình là 6,61 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình môn toán là 6,68) đứng thứ 12 toàn quốc.

Đặc biệt, cả nước có 12 điểm 10 môn Toán thì Hà Nội có 03 điểm, chiếm 25%, trong đó có 01 học sinh trường THPT Đồng Quan (SBD: 01095297), 01 học sinh trường THPT Nhân Chính (SBD: 01025323) và 01 học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ (SBD: 01026843)./.

Phan Anh

https://nguoihanoi.com.vn/nam-2023-ha-noi-tang-10-bac-ve-ty-le-tot-nghiep-thpt-74216.html