Năm 2024, Hà Nội dự kiến tổ chức 6 hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 521 /UBND-KTN về Kế hoạch tổ chức các Hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh năm 2024.

649a6ba77e88d6d68f99.jpg
Biểu dương các doanh nghiệp có đóng góp đầu tư trong KCN Hà Nội năm 2023

Trong Kế hoạch này Thành phố dự kiến tổ chức 6 Hội nghị đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn theo các chuyên đề, cụ thể:

1. Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bản Thành phố. Thời gian dự kiến tổ chức trong tuần từ 18-21/3/2024.

2. Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.

3. Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề. Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 5/2024.

4. Hội nghị đối thoại thảo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội (y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao…). Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 6/2024.

5. Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố. Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 8/2024.

6. Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nhà ở xã hội, bến bãi đỗ xe, môi trường. Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 11/2024.

Các Hội nghị trên do UBND thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu có trách nhiệm phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện; Giao Văn phòng UBND Thành phố phân công, tổ chức các sở, ngành, đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung công việc để đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức các hội nghị chất lượng, hiệu quả./.

Kim Thoa

Năm 2024, Hà Nội dự kiến tổ chức 6 hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh (nguoihanoi.vn)