Năm 2024, Hà Nội phấn đấu có 1000 doanh nghiệp hoạt động về công nghiệp hỗ trợ

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2024”. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu có khoảng 1000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn vào năm tới.

Nếu đạt được con số 1.000 nói trên, Thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu theo Kế hoạch tại Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 5/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Chương trình phát triển CNHT Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Ngoài ra, trong Kế hoạch “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2024”, Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu có khoảng 35 – 40% doanh nghiệp CNHT có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

cnht-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội 2023, diễn ra từ 23 – 25/ 8/2023.

Trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay có khoảng 960 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó có trên 320 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam và thế giới.

Kế hoạch “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2024” gồm có 4 nội dung. Trong đó gồm việc kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT như tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp CNHT thuê chuyên gia trong nước tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp CNHT Hà Nội triển khai mô hình nhà máy thông minh; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước.

Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 2 Hội chợ triển lãm chuyên ngành về CNHT năm 2024 với quy mô khoảng 200-300 gian hàng/hội chợ của các doanh nghiệp CNHT Hà Nội và các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông – Trung Quốc, Thái Lan,…).

Thông qua Hội chợ giúp các doanh nghiệp Hà Nội nâng cao năng lực, tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp trong nước và chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu trong công nghiệp chế tạo: linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm; CNHT phục vụ cho ngành dệt may, da giày, công nghiệp công nghệ cao; sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng; tăng cường khả năng hội nhập kinh tế quốc tế.

cnht-5y.jpg
Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 2 Hội chợ triển lãm chuyên ngành về CNHT năm 2024 với sự tham gia của các doanh nghiệp của Hà Nội và các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp nước ngoài.

Bên cạnh đó, tạo môi trường gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội, kết nối giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp (matching) nhằm sản xuất chế tạo cung ứng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất công nghiệp chính. Hà Nội cũng sẽ tổ chức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong năm tới. Tuyên truyền, quảng bá hoạt động CNHT của Hà Nội thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Nội dung tiếp theo, Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. Trong đó, tổ chức tập huấn cho cán bộ, lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp CNHT Hà Nội với các nội dung liên quan như quản trị doanh nghiệp; quản trị sản xuất. Phổ biến, cung cấp thông tin cụ thể về hệ thống tiêu chí áp dụng, đáp ứng yêu cầu khi tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu và năng lực các ngành CNHT Việt Nam và nước ngoài.

Đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO: 45001:2018) cho các doanh nghiệp CNHT. Hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO: 45001:2018) cho các doanh nghiệp CNHT.

Thêm nữa, Hà Nội hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu, giới thiệu, phổ biến một số quy trình công nghệ sản xuất và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm CNHT cho các doanh nghiệp CNHT tại Hà Nội. Hỗ trợ doanh nghiệp CNHT hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm.

cnht6.jpeg
Định hướng phát triển ngành CNHT giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đưa Hà Nội trở thành Thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp xanh.

Nội dung cuối cùng của Kế hoạch là Quản lý chương trình. Cụ thể, Hà Nội tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động Chương trình, kế hoạch phát triển CNHT trên địa bàn Thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, đúng các quy định pháp luật và Thành phố. Tổ chức thẩm tra, lựa chọn các đơn vị thực hiện Chương trình CNHT Hà Nội năm 2024; nghiệm thu các nội dung thực hiện tại các quận, huyện, thị xã có doanh nghiệp CNHT được thụ hưởng kinh phí Chương trình cấp Thành phố; kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai tại các đơn vị theo đúng quy định. Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá chương trình CNHT năm 2024, xây dựng kế hoạch năm 2025.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2024” bao gồm nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển CNHT và Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 5/6/2020 của UBND Thành phố, cùng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành)./.

Phạm Hoa

Hà Nội phấn đấu có 1000 doanh nghiệp hoạt động về công nghiệp hỗ trợ (nguoihanoi.vn)