Nắm tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ

Tổ chức Công đoàn sẽ chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; qua đó nắm rõ thực trạng; tập hợp các kiến nghị, đề xuất của người lao động và người sử dụng lao động để có căn cứ đề xuất xây dựng các chính sách đối với lao động nữ…

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-BNC của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và chương trình công tác Nữ công năm 2023, mới đây, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp cũng như Khảo sát thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư tại các khu công nghiệp và chế xuất.

Theo đó, các cấp Công đoàn sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ; có thể phối kết hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành của quận, huyện, thị xã hoặc đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn, nhưng trong biên bản cần có nội dung về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Trong buổi làm việc, đoàn sẽ nghe báo cáo tình hình lao động nữ tại doanh nghiệp và kết quả thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động 2012; Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động; báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công; kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới của Công đoàn cơ sở cũng như nghe những đề xuất kiến nghị của đơn vị.

Đặc biệt, trong buổi kiểm tra, giám sát, Công đoàn cấp trên sẽ định hướng cho Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đông lao động nữ các nội dung có lợi hơn theo quy định của pháp luật cho lao động nữ, để tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Nắm tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ
Thông qua kiểm tra, giám sát, tổ chức Công đoàn sẽ nắm bắt được thực trạng, tập hợp đề xuất, kiến nghị làm căn cứ đề xuất xây dựng chế độ, chính sách cho lao động nữ. Ảnh minh họa

Đối với nội dung khảo sát thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư tại các Khu Công nghiệp và chế xuất, các cấp Công đoàn tập trung khảo sát các vấn đề như: Điều kiện nhà ở, điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con; dịch vụ nhà trẻ, trường học của con công nhân và dịch vụ công cộng khác; số lao động nữ nhập cư; số lao động nữ có con trong độ tuổi dưới 18 tuổi và dưới 6 tuổi; số lao động nữ đang sống cùng con, số lao động nữ gửi con về quê cho người thân chăm sóc, lý do gửi con về quê; số lao động nữ làm mẹ đơn thân, ly hôn; vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo, trường học; các chính sách hỗ trợ của địa phương và doanh nghiệp; đời sống văn hóa, tinh thần.

Công đoàn cũng sẽ khảo sát việc làm và thu nhập; thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an sinh xã hội; môi trường làm việc, điều kiện chăm sóc sức khỏe; mối quan hệ với lãnh đạo và đồng nghiệp; mong muốn trong tương lai; dự định tương lai; kiến nghị, đề xuất với doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương…

LĐLĐ Thành phố xác định, thông qua việc kiểm tra, khảo sát nhằm nắm rõ thực trạng đời sống và thực trạng thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư; tập hợp các kiến nghị của người lao động và người sử dụng lao động để có căn cứ đề xuất xây dựng các chính sách đối với lao động nữ trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; giải pháp hỗ trợ lao động nữ di cư được thực hiện quyền sống gần con để thuận lợi hơn cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu, đảm bảo chất lượng cho nguồn nhân lực tương lai, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đồng thời, hoạt động này cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, khẳng định vai trò, vị thế của hoạt động nữ công trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ cho lao động nữ, đặc biệt trong tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan đến lao động nữ.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên cơ sở triển khai kế hoạch của LĐLĐ Thành phố, tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát và hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tự kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, khảo sát; các kiến nghị, đề xuất của cơ sở (theo mẫu) và photo biên bản kiểm tra, giám sát, khảo sát gửi về LĐLĐ thành phố Hà Nội (qua Ban Nữ công) trước ngày 30/10/2023.

LĐLĐ Thành phố sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát, khảo sát của các cấp Công đoàn và các đề xuất, kiến nghị báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/nam-tinh-hinh-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-lao-dong-nu-156834.html